Top

Amit a kutak engedélyeztetéséről tudni érdemes – összefoglaló

Amit a kutak engedélyeztetéséről tudni érdemes – összefoglaló

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint minden meglévő fúrt és ásott kútra egyaránt – bármilyen régen készültek is ezek a kutak, illetve, ha csak locsolásra használják, akkor is – fennmaradási/üzemeltetési engedélyt kell kérni. Új kút létesítése esetén létesítési engedély szükséges. Ha jelenleg nem használják a meglévő kutat, akkor annak megszüntetése is kérhető.

A jegyző jár el az engedélyezésben, tehát a gyáli polgármesteri hivatalt kell felkeresni, ha

  • a vízkivétel legfeljebb 500 m3/év,
  • a kút kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal rendelkező ingatlanon van,
  • magánszemély a kérelmező,
  • házi ivóvízigényt, vagy háztartási igényt elégít ki,
  • nem gazdasági célú a vízigény (a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet nem végez).

A fenti feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az engedélyező hatóság a Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Meglévő kutak esetén először kell keresni egy kútfúrásra jogosult szakembert, akivel el kell készíttetni egy tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt helyszínrajzzal együtt. A szakembertől be kell szerezni kútfúrói jogosultságának igazolását, majd ki kell tölteni a szakemberrel együtt a kérelemnyomtatványt, amit 3.000 Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni, végül egy fényképfelvételt kell készíteni a kútról és környezetéről. Amennyiben a vízilétesítmény közművet is érint, akkor a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása is szükséges. Ha mindez megvan, akkor a Polgármesteri Hivatalba kell leadni a kérelmet és mellékleteit. A Hivatal ezt követően megkeresi az ügyben eljáró szakhatóságot (az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot), majd lefolytatja az engedélyeztetési eljárást. Ha a vízkivétel ivóvíz célú: akkor szakhatóság (ebben az esetben a megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztálya) szakvéleménye is szükséges, DE amennyiben az ingatlant határoló közterületen az ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető, akkor saját célú ivóvízmű nem telepíthető, meglévő érvényességi ideje nem hosszabbítható, azaz a vízhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni!

Újonnan kialakítandó kutak esetén kútfúrásra, tervezésre jogosult szakembert kell keresni, akivel el kell készíttetni egy tervezői tervdokumentációt, csatolni kell hozzá a tervezői jogosultság igazolását és a kútfúró kivitelezői jogosultságának igazolását, továbbá a fúráshoz használt berendezés megfelelőségének igazolását is, majd ki kell tölteni a szakemberrel együtt a kérelemnyomtatványt, amit 3.000 Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni. Ha mindez megvan, akkor a Polgármesteri Hivatalba kell leadni a kérelmet és mellékleteit. A Hivatal megkeresi az ügyben eljáró szakhatóságot (az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot), majd lefolytatja az engedélyeztetési eljárást. A kút fúrása csak a vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg. Amikor a kút elkészült, akkor egy üzemeltetési engedélyt kell kérni hivatalunktól. Ehhez ki kell tölteni a kútfúró szakemberrel együtt egy kérelemnyomtatványt, majd 3.000 Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni, végül egy fényképfelvételt kell készíteni a kútról és környezetéről, illetve 1 pld. helyszínrajzot megvalósult állapotról. Ivóvízhasználat és közmű érintettség esetén ugyanazok a dokumentumok még szükségesek, mint a meglévő kutak esetében.

Megszüntetni kívánt kutak esetén szakember által kitöltött kérelemnyomtatványt kell beadni a hivatalba, melyet 3.000 Ft értékű illeték illetékbélyeggel kell ellátni, továbbá fúrt kút esetén az eltömedékelést végző személy jogosultságáról szóló igazolást, közmű érintettség esetén pedig a közmű üzemeltetőjének hozzájárulását is szükséges csatolni.

A jogszabály előírja, hogy amennyiben a kút létesítése 1996. július 1. és 2018. január 1-je között történt, és annak fennmaradása és üzemeltetése iránti igényét az üzemeltető 2018. december 31. napjáig nem nyújtja be, vízgazdálkodási bírság fizetésére köteles.

Azonban a jogalkotó feltehető akarata szerint ez az időpont változni fog. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által benyújtott javaslat szerint az engedélyeztetési eljárások bírság kiszabása nélküli határidejét 2020. december 31. napjáig eltolná.

A 2018. január 1-jét követően létesült kút utólagos engedélyeztetési eljárása esetén a vízgazdálkodási bírságról minden esetben rendelkezni kell.

A bírság mértéke: az engedély nélkül létrehozott vízilétesítmény értékének 80%-áig, de természetes személy esetén legfeljebb 300.000 Ft-ig, nem természetes személy esetén legfeljebb 1.000.000 Ft-ig terjedhet.

Az esetleges változásokról széles körben a későbbiekben fogjuk tájékoztatni a lakosságot. Bővebb tájékoztató és kérelem nyomtatvány mindenki számára elérhető a www.gyal.hu honlapon, illetve a Polgármesteri Hivatalban.

További információkat kaphatnak Kurucz-Szigetvári Szonja ügyintézőtől személyesen ügyfélfogadási időben vagy a 29/540-968-as telefonszámon vagy a kurucz-szigetvari.szonja@gyal.hu e-mail címen.

 

 

Széchenyi 2020
GYÁL 2018 Legfrissebb