Top

Eladó telek Gyálon!

Eladó telek Gyálon!

Tisztelt Érdeklődők!

Gyál Város Önkormányzata versenyfelhívás alapján értékesítésre bocsátja a tulajdonában lévő alábbi beépítetlen, belterületi építési telket:

Gyál, Egressy utca 96-98. szám alatti, 1740/4 hrsz.-ú, 1884 m2 területű „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant minimum nettó:  13. 385.827-Ft (bruttó:17.000.000.-Ft) vételáron.

A vételár tartalmazza az egy egységre vonatkozó víz- és csatornaközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét is.

Az ingatlanra ajánlat tehető a felhívás mellékletét képező kérelem 2019. október 21-ig (hétfő) 14 óráig a Gyáli Polgármesteri Hivatal 115. számú irodájában (2360, Gyál, Kőrösi út 112-114.). zárt borítékban történő benyújtásával. Az ajánlatok felbontására 2019. október 21-ig (hétfő) 14 órakor kerül sor a Gyáli Polgármesteri Hivatal 119. számú emeleti tárgyalójában.

Amennyiben az ingatlanra a megadott határidőig több érvényes ajánlat érkezik, úgy a legmagasabb vételárat ajánló a nyertes ajánlattevő. Amennyiben a legmagasabb vételáron több, azonos összegű érvényes ajánlat érkezik, úgy az ajánlatok bontása után azonnal megtartott versenytárgyaláson legmagasabb vételárat kínáló lesz a nyertes ajánlattevő. A versenytárgyaláson kizárólag az azonos összegű legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevők vehetnek részt.

Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles megkötni. Ha a rendelkezésre álló 15 napon belül nem írja alá az adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő, úgy az Önkormányzat jogosult a második legmagasabb árat ajánló ajánlattevővel szerződést kötni az erről való kiértesítéstől számított 15 napon belül.

Az ajánlattevők tudomásul veszik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14.§ (2) bek. alapján az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak elővásárlási joga van az ingatlanra, így az adásvételi szerződés akkor lép hatályba, ha az Állam nem él ezen jogával. A vételár megfizetése egy összegben, a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül esedékes.

Az ingatlan Gyál kissé periférikus részén fekvő üres, beépítetlen, bekerítetlen, elhanyagolt állapotú, közművesítetlen, Lke-1 kertvárosias lakóövezetbe sorolt, keskeny, hosszú építési telek, amelyre a hatályos szabályok alapján két lakás építhető.

Az ingatlannal és az értékesítéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Kiss István irodavezetőtől a 29/540-957-es telefonszámon, a kiss.istvan@gyal.hu e-mail címen vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 115. sz. irodájában 2019. szeptember 30.-tól ügyfélfogadási időben (hétfő: 12.30-15.30. szerda: 12.30-17.45. csütörtök: 8.00-12.00 óráig).

Jelen felhívás melléklete az ingatlan tulajdoni lapja, térképkivonata, illetve a benyújtandó kérelem nyomtatvány.

Gyál Város Önkormányzata

GYÁL 2019 Legfrissebb