Top

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató

Gyál Város Önkormányzat

hivatali kapu: GYALONK

KRID: 552076929

Gyáli Polgármesteri Hivatal

hivatali kapu: GYALPH

KRID: 305179148

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy az alább felsorolt ügytípusokban van lehetőség elektronikus ügyintézésre:

I. Adóügy

 • általános adónyomtatványok:
  • adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
  • automatikus részletfizetési kérelem
  • bejelentkezés, változás-bejelentés
  • bevallás előrehozott helyi adóról
  • kérelem adófelfüggesztésre
  • kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítására
  • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
  • Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
  • Megkeresés köztartozás behajtására
  • Méltányossági kérelem
  • Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
  • Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
 • építményadó:
  • Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
  • Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
 • gépjárműadó:
  • Adatbejelentés a gépjárműadóról
  • Kombinált áruszállítás bejelentése
 • iparűzési adó:
  • Helyi iparűzési adóbevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
  • Helyi iparűzési adóbevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014. évre
  • Helyi iparűzési adóbevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. évre
  • Helyi iparűzési adóbevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. évre
  • Helyi iparűzési adóbevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre
  • Helyi iparűzési adóbevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre
  • Helyi iparűzési adóbevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2019. évre
  • Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
 • jövedéki adó:
  • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
  • Bevallás előállított magánfőzött párlat után
 • jövedelemadó (termőföld bérbeadás):
  • Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló – Kiegészítő nyilatkozat
  • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

talajterhelési díj:

 • Talajterhelési díj bevallás

 

 II. Általános vagy egyéb igazgatási ügyek:

 • ebnyilvántartás (ebösszeíró adatlap kitöltése)
 • elővásárlás, előhaszonbérlet (adásvételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelme)
 • fakivágás (fakivágási engedélykérelem, bejelentés)
 • keresetlevél (keresetlevél beterjesztése jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránt)

III.Anyakönyvi ügyek: anyakönyvi kivonat kiállításának kérelme

IV.Hagyaték:

 • adatszolgáltatás (hagyatéki leltárhoz)
 • nyilatkozat (öröklésre jogosultakról)

V. Ipar-kereskedelem:

 • szálláshely:
  • adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshelyről
  • szálláshely megszűnésének bejelentése
  • szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 • üzleti tevékenység
  • működési engedélykérelem üzletköteles termék forgalmazásához
  • működési engedély visszavonásának kérelme

VI. Szociális:

 • kérelem (rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem)
 • köztemetés kérelme

VII. Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek:

 • használat (közterület-használat kérelme)
 • útvonalengedély (behajtási engedély iránti kérelem)

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek (magánszemélyek, egyéni vállalkozók) az Önkormányzati Hivatali Portált az ügyfélkapus adataikkal, bejelentkezést követően tudják használni. Előbbiekben említett ügyfelek adószámla kivonatukat tekinthetik meg, ügyet indíthatnak (elektronikus úton), illetve ügykövetést (elektronikusan indított ügyek ügyintézési állapotának lekérdezése) eszközölhetnek.

Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében szeretne adózási adatokat megtekinteni, vagy például iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás benyújtása szükséges. A meghatalmazást postai vagy elektronikus úton, illetve személyesen lehet benyújtani papír alapon, eredeti aláírással, az Adócsoporthoz. A meghatalmazási nyomtatvány minta honlapunkon elérhető.

Felhívjuk figyelmüket, hogy nem bejelentkezett (tehát ügyfélkapuval nem rendelkező) felhasználók számára csak az ÜGYINDÍTÁS szolgáltatás érhető el. Ez esetben önkormányzat-választás után megnyithat és kitölthet űrlapot, de bejelentkezés nélkül nem lehetséges a beküldés.

INDÍTÁS

 

GYÁL 2019 Legfrissebb