Top

IGAZGATÁSI IRODA

igazgatási iroda

Igazgatási Iroda

Dr. Flórián-Karvalics Katalin Szilvia

irodavezető

Tel.: 29/540-950

E-mail: karvalics.katalin@gyal.hu

 • Birtokvédelmi feladatok ellátása

Építéshatósági csoport

Szabóné Kovács Anikó

címzetes főtanácsos, csoportvezető

Tel.: 29/540-958

E-mail: szabone.kovacs.aniko@gyal.hu

Bánfalviné Kelevajda Mónika

ügyintéző

Tel.: 29/540-959

E-mail: kelevajda.monika@gyal.hu

A jegyzőhöz telepített általános elsőfokú építési hatósági jogkör gyakorlása, illetve az építési tevékenység jogszerűségének ellenőrzése az illetékességi területen belül:
  • építési engedélyezési,
  • összevont engedélyezési,
  • fennmaradási engedélyezési,
  • használatbavételi engedélyezési,
  • bontási engedélyezési,
  • engedély meghosszabbítási engedélyezési,
  • jogutódlás tudomásulvételi,
  • használatbavétel tudomásulvételi,
  • az országos építési követelményektől való eltérési,
  • hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
  • kötelezési,
  • végrehajtási,
  • szakhatósági
  • eljárások lefolytatása, és a jogszabályokban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtása,
  • a jogszabályokban meghatározott esetben műszaki, hatósági nyilvántartások, statisztikák vezetése, illetve az ehhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása,
  • a gyáli címnyilvántartás vezetése.

Általános Igazgatási és Szociális Igazgatási Csoport

Berta-Tóth Beáta

csoportvezető

Tel.: 29/540-951

E-mail: berta-toth.beata@gyal.hu

 • Közútkezelési állásfoglalások kiadása
 • Közterület-használati engedélyek kiadása
 • közérdekű foglalkoztatással kapcsolatos ügyek
 • lakcím-fiktiválással kapcsolatos ügyintézés
 • kárügyekkel kapcsolatos ügyintézés

 

 

Zsidó Zsoltné

ügyintéző

Tel.: 29/540-953

E-mail: zsido.zsoltne@gyal.hu

 • Üzletek működésével összefüggő feladatok;
 • Telepengedélyekkel kapcsolatos feladatok;
 • Hagyatéki ügyek,
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés;
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása járműtárolásra;
 • Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásával kapcsolatos feladatok;
 • Zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása;

 

 

Kurucz-Szigetvári Szonja

ügyintéző

Tel.: 29/540-968 148-as mellék

E-mail: kurucz-szigetvari.szonja@gyal.hu

 • állattartással kapcsolatos ügyek,
 • mezőgazdasági hatósági ügyek,
 • behajtási engedélykérelmek elbírálása és az ezzel kapcsolatos ügyintézés,
 • a 70 év felettieket megillető hulladékgazdálkodási díj alóli mentességre vonatkozó ügyek,
 • környezetvédelemmel és növényvédelemmel kapcsolatos ügyek.

 

 

Beke Zsuzsanna

ügyintéző, anyakönyvvezető

Tel.: 29/540-968

E-mail: beke.zsuzsanna@gyal.hu

 • Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása

 

 

Wolf Dániel

ügyintéző

Tel.: 29/544-124

E-mail: wolf.daniel@gyal.hu

 • Közvilágítás (új lámpatestek kihelyezése, díszvilágítás megrendelés, meghibásodott alkatrésszel kapcsolatos átadás-átvételi ügyek)
 • Lakcím-létrehozással kapcsolatos feladatok ellátása

 

 

Varga Patrícia

ügyintéző

Tel.: 29/544-138

E-mail: varga.patricia@gyal.hu

 • Szociális tanulmányi ösztöndíj kérelmek,
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyintézése,
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet igazolása,
 • Természetbeni juttatással (Erzsébet utalványok) kapcsolatos ügyintézés,
 • Babaköszöntő csomag iránti kérelmek feldolgozása,
 • A Gyáli Élet Program keretein belüli Gyáli Óvodakezdési Program és Gyáli Iskolakezdési Program kérelmeinek feldolgozása,
 • Hatósági bizonyítványok kiállítása,
 • Társhatósági megkeresések teljesítése,
 • A szünidei étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

 

 

Kiss Imre

ügyintéző

Tel.: 29/540-962

E-mail: kiss.imre@gyal.hu

 • Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyek,
 • Méltányosságból megállapítható rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyek,
 • Lakhatási támogatás iránti kérelem ügyek,
 • Társhatósági megkeresések teljesítése (környezettanulmányok készítése),
 • Beiskolázási segélyek,
 • Köztemetés ügyintézése.

 

 

Zente Alexandra

ügyintéző

Tel.: 29/540-956

E-mail: zente.alexandra@gyal.hu

 • Növényvédelemmel kapcsolatos előzetes eljárás és hatósági eljárás,
 • hulladékgazdálkodással összefüggő ügyek,
 • Érvénytelen hatósági jelzéssel ellátott vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező gépjárművek elszállítása közterületről

 

 

Bata Ambrus

rendészeti csoportvezető

Tel.: 06/29-940-952   132-es mellék

E-mail: bata.ambrus@gyal.hu

Szilvási Károly

közterület-felügyelő

Tel.: 29/540-969

E-mail: szilvasi.karoly@gyal.hu

Petlach Andrea

közterület-felügyelő

Tel.: 29/540-969

E-mail: petlach.andrea@gyal.hu

 • Közterület-felügyelet feladatainak ellátása, melyen belül:
  • közterületi rend- és tisztaságvédelmi feladatok ellátása az önkormányzat illetékességi területén, közterületein;
  • közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, ennek kertében a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét;
  • közterület használatának jogszerűségének ellenőrzése, nem jogszerű használat esetében köteles eljárást kezdeményezni, illetve intézkedést tenni;
  • intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát – szolgálati igazolvánnyal és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel – igazolni;
  • területtel kapcsolatos szabálysértési feladatok ellátása, így közreműködés pl.: közlekedés szabályainak kisebb megsértésével, útüggyel, vásári és piaci szabályok megsértésével kapcsolatos szabálysértési eljárásokban;
  • közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzési, megakadályozási, megszakítási, megszüntetési feladatainak végzése, illetve szankcionálása;
  • helyszíni bírságolási tevékenység végzése;
  • épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés, az állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátása;
  • útellenőri feladatok ellátása.

 

 

Jakucs János

mezőőr

Tel.: 70/332-19-70

E-mail: igazgatas@gyal.hu

 • Közterület-felügyelet feladatainak ellátása, melyen belül:
  • közterületi rend- és tisztaságvédelmi feladatok ellátása az önkormányzat illetékességi területén, közterületein;
  • közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, ennek kertében a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét;
  • közterület használatának jogszerűségének ellenőrzése, nem jogszerű használat esetében köteles eljárást kezdeményezni, illetve intézkedést tenni;
  • intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát – szolgálati igazolvánnyal és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel – igazolni;
  • területtel kapcsolatos szabálysértési feladatok ellátása, így közreműködés pl.: közlekedés szabályainak kisebb megsértésével, útüggyel, vásári és piaci szabályok megsértésével kapcsolatos szabálysértési eljárásokban;
  • közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzési, megakadályozási, megszakítási, megszüntetési feladatainak végzése, illetve szankcionálása;
  • helyszíni bírságolási tevékenység végzése;
  • épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés, az állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátása;
  • útellenőri feladatok ellátása.

GYÁL 2018 Legfrissebb