Top

IGAZGATÁSI IRODA

Berta-Tóth Beáta

irodavezető

Tel.: 29/540-950

E-mail: berta-toth.beata@gyal.hu

 • Birtokvédelem;
 • Külföldi állampolgár ingatlanszerzése;
 • Címerhasználat engedélyezése;
 • Szolgáltatástervezési koncepció kidolgozása-módosítása, Szociálpolitikai Kerekasztal;
 • Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia.

Zente Alexandra

irodavezető-helyettes

Tel.: 29/540-956

E-mail: zente.alexandra@gyal.hu

 • Köztisztasági hatósági eljárások (elhanyagolt, hulladékos ingatlanok);
 • Behajtási engedélyek;
 • Közútkezelés.

Serke Gabriella

rendészeti csoportvezető, ügyintéző

Tel.: 29/540-951

E-mail: serke.gabriella@gyal.hu

 • Közterület-használati engedélyek kiadása;
 • Állattartási ügyek (méhek tartása, vándoroltatása);
 • Növényvédelemmel kapcsolatos előzetes eljárás és hatósági eljárás (gazos/parlagfüves ingatlanok);
 • Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezésével kapcsolatos ügyintézés;
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek;
 • Kárügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Wolf Dániel

ügyintéző

Tel.: 29/544-124

E-mail: wolf.daniel@gyal.hu

 • Közvilágítással kapcsolatos ügyek;
 • Hagyatéki ügyek;
 • Választási informatikai feladatok;
 • Lakcím létrehozása;
 • Lakcímfiktiválás.

Zsidó Zsoltné

ügyintéző

Tel.: 29/540-953

E-mail: zsido.zsoltne@gyal.hu

 • Hagyatéki ügyek;
 • Üzletek működésével összefüggő feladatok;
 • Telepengedélyekkel kapcsolatos feladatok;
 • Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása;
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása járműtárolásra.

Kurucz-Szigetvári Szonja

ügyintéző

Tel.: 29/540-968

E-mail: kurucz-szigetvari.szonja@gyal.hu

 • Környezetvédelemi, növényvédelemi ügyek;
 • Vízügyi igazgatási feladatok;
 • 65 év felettieket megillető mentesség (hulladékgazd. közszolg.);
 • Helyettesítő jogkörben anyakönyvi ügyek.

Szentai Zsuzsanna

ügyintéző, anyakönyvvezető

Tel.: 29/540-968

E-mail: anyakonyv@gyal.hu

 • Anyakönyvi ügyek intézése;
 • Házasságkötések lebonyolítása;
 • Névviselés, névváltoztatás.

Varga Patrícia

ügyintéző

Tel.: 29/544-138

E-mail: varga.patricia@gyal.hu

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyintézése;
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos feladatok;
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos feladatok;
 • Szünidei étkeztetéssel kapcsolatos feladatok;
 • Szociális tanulmányi ösztöndíj kérelmek;
 • Közérdekű munkával kapcsolatos feladatok;
 • A Gyáli Élet Program keretein belüli Babaköszöntő csomag, Életfa Program, Óvodakezdési Program;
 • Iskolakezdési Program és Egyetemista Program kérelmeinek feldolgozása;
 • Hatósági bizonyítványok kiállítása.

Kiss Imre Gábor

ügyintéző

Tel.: 29/540-962

E-mail: kiss.imre@gyal.hu

 • Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyek;
 • Méltányosságból megállapítható rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyek;
 • Lakhatási támogatás ügyek;
 • Beiskolázási segélyek;
 • Köztemetés ügyintézése;
 • Jegyzői hatáskörű gyámhatósági feladatok.

Papp Józsefné

ügyintéző

Tel.: 06/29-544-123

E-mail: papp.zsuzsanna@gyal.hu

 • Érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek elszállításával kapcsolatos ügyek;
 • Jegyző ingatlan végrehajtással kapcsolatos feladatai;
 • Helyszíni bírságolással, feljelentéssel kapcsolatos adminisztráció – PDA eszköz és SZNYER rendszer kezelése, bírság kiküldése, rendszámok lekérése, utóadminisztráció;
 • Megfelelő jogosultság esetén a térfigyelési adatok megtekintése, kimentése a különböző eljárásokhoz, illetve rendőrségi megkereséshez;
 • Közterület felügyelet feladataihoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása.

Közterület-felügyelet

 • Közterületi rend- és tisztaságvédelmi feladatok ellátása az önkormányzat illetékességi területén, közterületein;
 • Közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, ennek kertében a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét;
 • Közterület használatának jogszerűségének ellenőrzése, nem jogszerű használat esetében köteles eljárást kezdeményezni, illetve intézkedést tenni;
 • Területtel kapcsolatos szabálysértési feladatok ellátása, így közreműködés pl.: közlekedés szabályainak kisebb megsértésével, útüggyel, vásári és piaci szabályok megsértésével kapcsolatos szabálysértési eljárásokban;
 • Közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzési, megakadályozási, megszakítási, megszüntetési feladatainak végzése, illetve szankcionálása;
 • Helyszíni bírságolási tevékenység végzése;
 • Épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés;
 • Útellenőri feladatok ellátása.

Serke Gabriella

rendészeti csoportvezető, ügyintéző

Tel.: 06/29-540-951

E-mail: serke.gabriella@gyal.hu

Bodó Zoltán

közterület-felügyelő

Tel.: 29/540-969

E-mail: bodo.zoltan@gyal.hu

Széchenyi 2020
GYÁL 2021 Legfrissebb