Top

IGAZGATÁSI IRODA

igazgatási iroda

Igazgatási Iroda

Dr. Flórián-Karvalics Katalin Szilvia

irodavezető

Tel.: 29/540-950

E-mail: karvalics.katalin@gyal.hu

 • Birtokvédelem
 • Zajkibocsátási határérték megállapítása (Lőtér)
 • Vadkár
 • Külföldi állampolgár ingatlanszerzése
 • Címerhasználat engedélyezése
 • Integritással kapcsolatos feladatok (belső + bejelentések kezelése)
 • Jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete
 • Szolgáltatástervezési koncepció kidolgozása-módosítása, Szociálpolitikai Kerekasztal
 • Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia

Építéshatósági csoport

Szabóné Kovács Anikó

címzetes főtanácsos, csoportvezető

Tel.: 29/540-958

E-mail: szabone.kovacs.aniko@gyal.hu

Kelevajda Mónika

ügyintéző

Tel.: 29/540-959

E-mail: kelevajda.monika@gyal.hu

A jegyzőhöz telepített általános elsőfokú építési hatósági jogkör gyakorlása, illetve az építési tevékenység jogszerűségének ellenőrzése az illetékességi területen belül:
 • Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás;
 • Építési bejelentés;
 • Összevont építésügyi hatósági eljárás;
 • Bontási engedélyezési eljárás;
 • Bontási bejelentési eljárás;
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás;
 • Használatbavételi bejelentési eljárás;
 • Fennmaradási engedély;
 • Építésügyi hatósági bizonyítványok;
 • Építésügyi hatósági ellenőrzések;
 • Építésrendészeti és kötelezési eljárások;
 • Fenti építéshatósági ügyekkel kapcsolatos szakhatósági állásfoglalások, levelezések;
 • Építéshatósági ügyekkel kapcsolatos jogorvoslati kérelmek, fellebbezési ügyek;
 • Fenti hatósági ügyekkel kapcsolatos panaszbejelentések;
 • A II. fokú hatósági jogkör (ill. törvényességi felügyelet) gyakorlójával történő levelezések;
 • Építéshatósági ügyeket érintő hatósági állásfoglalások, megkeresések.

Általános Igazgatási és Szociális Igazgatási Csoport

Berta-Tóth Beáta

csoportvezető

Tel.: 29/540-951

E-mail: berta-toth.beata@gyal.hu

 • Közútkezelés
 • Közterület felügyelet havi üzemanyag elszámolása
 • Közterület-felügyelők, mezőőrök havi munkájának polgármesteri beszámolóban történő bemutatása és a negyedéves munkájának előterjesztése bizottság elé
 • Kárügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezésével kapcsolatos ügyintézés
 • Közterület-használati engedélyek kiadása
 • (Szünidei gyermekétkeztetés támogatása, jogszabályi háttér követése – akta Varga Patrícia nevén)

Zsidó Zsoltné

ügyintéző

Tel.: 29/540-953

E-mail: zsido.zsoltne@gyal.hu

 • Üzletek működésével összefüggő feladatok;
 • Telepengedélyekkel kapcsolatos feladatok;
 • Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása;
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés;
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása járműtárolásra;
 • Hagyatéki ügyek;
 • A jegyző ingatlan végrehajtással kapcsolatos feladatai.

Kurucz-Szigetvári Szonja

ügyintéző

Tel.: 29/540-968 148-as mellék

E-mail: kurucz-szigetvari.szonja@gyal.hu

 • Környezetvédelem, növényvédelem;
 • Lakcím fiktiválás;
 • Vízügyi igazgatási feladatok;
 • Szabálysértések közérdekű munkával való megváltása (közérdekű foglalkoztatás);
 • Behajtási engedélyek;
 • 70 év felettieket megillető mentesség (hulladékgazd. közszolg.);
 • Helyettesítő jogkörben anyakönyvi ügyek.

Szentai Zsuzsanna

ügyintéző, anyakönyvvezető

Tel.: 29/540-968

E-mail: anyakonyv@gyal.hu

 • Anyakönyvi ügyek intézése;
 • Házasságkötések lebonyolítása;
 • Névviselés, névváltoztatás;

Wolf Dániel

ügyintéző

Tel.: 29/544-124

E-mail: wolf.daniel@gyal.hu

 • Állattartási ügyek (ideértve a méhek tartását is);
 • Belső felhasználású adatszolgáltatások teljesítése;
 • HelpyNet rendszerrel kapcsolatos ügyek;
 • Választási informatikai feladatok;
 • Lakcím létrehozása
 • Közvilágítás (új lámpatestek kihelyezése, díszvilágítás megrendelés, meghibásodott alkatrésszel kapcsolatos átadás-átvételi ügyek)

 

 

Varga Patrícia

ügyintéző

Tel.: 29/544-138

E-mail: varga.patricia@gyal.hu

 • Szociális tanulmányi ösztöndíj kérelmek,
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet igazolása, adatszolgáltatás a KIR rendszerben,
 • Természetbeni juttatással kapcsolatos ügyintézés,
 • Babaköszöntő csomag ügyek,
 • A Gyáli Élet Program keretein belüli Gyáli Óvodakezdési Program és Gyáli Iskolakezdési Program kérelmeinek feldolgozása,
 • Hatósági bizonyítványok kiállítása,
 • Társhatósági megkeresések teljesítése,
 • A szünidei étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

 

 

Kiss Imre Gábor

ügyintéző

Tel.: 29/540-962

E-mail: kiss.imre@gyal.hu

 • Lakhatási támogatás ügyek,
 • Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyek,
 • Méltányosságból megállapítható rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyek,
 • Társhatósági megkeresések teljesítése,
 • Beiskolázási segélyek,
 • Jegyzői hatáskörű gyámhatósági feladatok (környezettanulmány készítése),
 • Köztemetés ügyintézése.

 

Zente Alexandra

ügyintéző

Tel.: 29/540-956

E-mail: zente.alexandra@gyal.hu

 • Növényvédelemmel kapcsolatos előzetes eljárás és hatósági eljárás (gazos/parlagfüves ingatlanok);
 • Társhatósági megkeresések teljesítése;
 • Érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek elszállításával kapcsolatos ügyek;
 • Köztisztasági hatósági eljárások (elhanyagolt, hulladékos ingatlanok).

 

Mészáros Nikoletta

ügyintéző

Tel.: 06/29-544-123   172-es mellék

E-mail: meszaros.nikoletta@gyal.hu

 • helyszíni bírságolással, feljelentéssel kapcsolatos adminisztráció – SZNYER rendszer kezelése, bírság kiküldése, rendszámok lekérése, utóadminisztráció
 • szolgálati okmányok kezelése, ellenőrzése, menetlevél, üzemanyag elszámolás, jelenléti ív, átadó füzet, eszközök meglétének, működésének ellenőrzése
 • a szolgálatok közötti információ átadás, a közterület-felügyelők által eszközölt írásos figyelmeztetések összehangolása, utóellenőrzése
 • a közterület-felügyelők által leadott jelzések megfelelő szervekhez való továbbítása
 • kiadott engedélyek nyomon követése, lejártuk jelzése a közterület-felügyelőknek
 • a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás alapján a szolgálati kimutatás megküldése, megkeresések teljesítése
 • megfelelő jogosultság esetén a térfigyelési adatok megtekintése, kimentése a különböző eljárásokhoz, illetve rendőrségi megkereséshez.

Bata Ambrus

rendészeti csoportvezető

Tel.: 06/29-940-952   132-es mellék

E-mail: bata.ambrus@gyal.hu

Szilvási Károly

közterület-felügyelő

Tel.: 29/540-969

E-mail: szilvasi.karoly@gyal.hu

Kurucz Árpád

közterület-felügyelő

Tel.: 29/540-969

E-mail: kurucz.arpad@gyal.hu

Zachár Béla

településőr

Tel.: 06-29/540-969

E-mail: zachar.bela@gyal.hu

 

 • Közterület-felügyelet feladatainak ellátása, melyen belül:
  • közterületi rend- és tisztaságvédelmi feladatok ellátása az önkormányzat illetékességi területén, közterületein;
  • közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, ennek kertében a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét;
  • közterület használatának jogszerűségének ellenőrzése, nem jogszerű használat esetében köteles eljárást kezdeményezni, illetve intézkedést tenni;
  • intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát – szolgálati igazolvánnyal és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel – igazolni;
  • területtel kapcsolatos szabálysértési feladatok ellátása, így közreműködés pl.: közlekedés szabályainak kisebb megsértésével, útüggyel, vásári és piaci szabályok megsértésével kapcsolatos szabálysértési eljárásokban;
  • közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzési, megakadályozási, megszakítási, megszüntetési feladatainak végzése, illetve szankcionálása;
  • helyszíni bírságolási tevékenység végzése;
  • épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés, az állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátása;
  • útellenőri feladatok ellátása.

GYÁL 2019 Legfrissebb