Top

Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda


Pap Krisztina

aljegyző, irodavezető

Tel.: 29/544-141

E-mail: pap.krisztina@gyal.hu

Fazekas Enikő Diána

irodavezető helyettes

Tel.: 29/544-140

E-mail: fazekas.eniko.diana@gyal.hu

Kovács Mirkó

ügyintéző

Tel.: 29/544-140

E-mail: kovacs.mirko@gyal.hu

Dr. Szlifka-Ágoston Zita

adatvédelmi tisztviselő

Tel.: 29/540-931

E-mail: szlifka-agoston.zita@gyal.hu

 • A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer működtetéséhez kapcsoló feladatok ellátása;
 • Gyáli Egyetemista Program bonyolítása;
 • Személyes gondoskodást nyújtó ellátások tárgyévre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet elkészítése,
 • Bizottság szervezése, amely javaslatot tesz a felvételre, ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát;
 • Eljárás, másodfokú döntés meghozatala a törvényességi kérelem, továbbá az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében;
 • Eljárás és másodfokú döntés meghozatala a bölcsődei felvételekkel kapcsolatos kérelem tekintetében;
 • Az önkormányzati óvodákban folyó pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezésében való közreműködés;
 • Helyi önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési, szociális, közművelődési, egészségügyi intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok ellátása;
 • Intézményeknek a gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenységének, a gyermekbalesetek jegyzőkönyveinek bekérése;
 • Köznevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális intézményekre vonatkozó döntések előkészítése (Alapítása, átszervezése, összevonása, megszüntetése, feladatainak meghatározása, gazdálkodási jogkörének meghatározása, működési területének kijelölése, névfelvételével kapcsolatos feladatok végrehajtásának előkészítése, pedagógiai program jóváhagyása, SZMSZ jóváhagyása, munkatervek és beszámolók jóváhagyása stb.);
 • Intézmények szakmai segítsége pályázatokon való részvételnél;
 • Szakmai ellenőrzés végzése a köznevelési intézmények, valamint a szociális intézmény vonatkozásában az intézmények normatív támogatásával kapcsolatban;
 • Intézményi dokumentumok ellenőrzése;
 • Intézményvezetőkkel való kapcsolattartás;
 • Adatvédelmi feladatok ellátása,
 • Hivatali szabályzatok, utasítások nyilvántartása,
 • Vezetői információs rendszer működtetése.
GYÁL 2019 Legfrissebb