Top

PÉNZÜGYI ÉS ADÓ IRODA

pénzügyi

Diera Éva

irodavezető, címzetes vezető

főtanácsos

Tel.: 29/540-946

E-mail: diera.eva@gyal.hu


Adócsoport

Egresiné Nagy Erika

csoportvezető

Tel.: 29/544-142

E-mail: egresine.nagy.erika@gyal.hu

Gallai-Gál Gabriella

ügyintéző

Tel.: 29/540-938

E-mail: gal.gabriella@gyal.hu

Szalainé Nagy Orsolya

ügyintéző

Tel.: 29/540-948

E-mail: szalaine.nagy.orsolya@gyal.hu

Lászlóné Orosz Krisztina

ügyintéző

Tel.: 29/540-940

E-mail: laszlone.orosz.krisztina@gyal.hu

Domány-Fabók Krisztina

ügyintéző

Tel.: 29/540-939

E-mail: domany-fabok.krisztina@gyal.hu

A helyi és központi adók vonatkozásában adóhatósági feladatok ellátása:

 • építmények adóztatási feladatainak ellátása bevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható adótárgyak felderítése,
 • helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása önbevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható vállalkozások felderítése,
 • talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása önbevallás alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása,
 • a desztilláló berendezések tulajdonszerzésével kapcsolatos bejelentések és változás-bejelentések adatainak nyilvántartása, továbbítása,
 • adók módjára behajtásra átadott idegen tartozások (pl. elővezetési díj) nyilvántartása és behajtása,
 • helyszíni és egyéb behajtási cselekmények elvégzése,
 • inkasszók, inkasszó értesítések készítése, postázása,
 • adóigazolások kiállítása,
 • adatszolgáltatások végzése pénzügyi csoport, vezetőség, társhatóságok (Cégbíróság, NAV), MÁK felé.
 • méltányossági, részletfizetési, fizetés halasztási kérelmek elbírálása, határozatok készítése, azok postázása,
 • tartozás nélküli befizetések visszautalása,
 • felszámolás és végelszámolás alatt álló vállalkozások tartozásai esetében hitelezői igények bejelentése, kapcsolattartás felszámolóval, végelszámolóval,
 • évi két alkalommal (február, augusztus) fizetési értesítők elkészítése, postázása,
 • negyedéves, féléves és év végi zárási feladatok végrehajtása,
 • pénzforgalmi könyvelési (ASP adó-szakrendszerben befizetések, átvezetések, túlfizetések visszautalásának könyvelése),
 • utalási feladatok bankterminálon történő ellátása,
 • hátraléki listák készítése, azok kezelése,
 • éves ellenőrzési terv alapján adóhatósági ellenőrzést végez az iparűzési adó és építményadó vonatkozásában..

Pénzügyi Csoport

Hergeltné Hajdú Ibolya

csoportvezető

Tel.: 29/540-949

E-mail: hergeltne.hajdu.ibolya@gyal.hu

Domány- Fabók Krisztina

ügyintéző

Tel.: 29/540-967

E-mail: domany-fabok.krisztina@gyal.hu

Ivaskovics-Fűtő Andrea

ügyintéző

Tel.: 29/540-947

E-mail: futo.andrea@gyal.hu

Hüse Kármen

ügyintéző

Tel.: 29/544-133

E-mail: huse.karmen@gyal.hu

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Város által fenntartott intézményekkel – Liliom Óvoda, Tulipán Óvoda, Tátika Óvoda, Bóbita Bölcsőde, Városi Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár -, a Roma és Román Nemzetiségi Önkormányzat, a FAÖT, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás és Intézményével kapcsolatosan ellátandó pénzügyi feladatok:

 • éves finanszírozási terv készítése, heti szinten történő aktualizálása,
 • a költségvetési rendelet szerinti likviditási terv folyamatos figyelemmel kísérése, havonkénti aktualizálása,
 • bankszámlaforgalom lebonyolítása, átutalások elkészítése, ellenőrzése, utalása,
 • az intézmények pénzellátása, igénybejelentésük alapján,
 • az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről való gondoskodás,
 • lakossági közműfejlesztési hozzájárulások analitikus nyilvántartása, kezelése,
 • utalvány lapok kezelése, ki- és befizetések, pénztári kifizetések előkészítése és pénztárak kezelése, napi zárás készítése, ellenőrzése,
 • a szerződések alapján készpénzes és utalásos számlák kiállítása,
 • a számlák analitikus nyilvántartása, utalványok elkészítése,
 • szerződés-nyilvántartás kezelése,
 • a követelések analitikus nyilvántartása, az adósok fizetési felszólítása fizetési kötelezettségeik teljesítésére,
 • a pályázatok benyújtásához szükséges NAV és MÁK igazolások beszerzése,
 • az Iroda feladatkörébe tartozó statisztikák készítése (KSH),
 • civil szervezeteknek juttatott támogatások utalása, elszámoltatás, elszámolások ellenőrzése,
 • bankgaranciák kezelése, nyilvántartása,
 • felhatalmazó levelek intézése,
 • munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos rendelkező levelek kiállítása,
 • a munkáltatói kölcsön tartozások analitikus nyilvántartásának vezetése,
 • kedvezményes dolgozói igazolványok érvényesítése,
 • banki kapcsolattartásból eredő feladatok elvégzése,
 • befolyt helyszíni bírságok továbbutalása MÁK fele,
 • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása,
 • vásárlási előlegek nyilvántartása,
 • nem rendszerese kifizetések számfejtése, egyéb juttatások feladása a KIRA rendszerbe (dolgozói, illetve munkáltatói),
 • a tárgyévben engedélyezett illetményelőleg kifizetések nyilvántartása,
 • a havi költségtérítések bizonylatainak elkészítése, (bérlet, közlekedési ktg. térítések, cafetéria elemek), megrendelése, kiosztása,
 • a hitelek felvételével kapcsolatos döntések előkészítése, a hiteligényléshez kapcsolódó dokumentumok megküldése a pénzintézetnek,
 • az intézményekkel kötött együttműködési megállapodásban rögzített pénzügyi feladatok elvégzése.

Számviteli csoport

Bedzsó Piroska

csoportvezető

Tel.: 29/544-132

E-mail: bedzso.piroska@gyal.hu

Sáfár Csilla

ügyintéző

Tel.: 29/544-128

E-mail: safar.csilla@gyal.hu

Mitku-Orosz Krisztina

irodavezető-helyettes

Tel.: 29/544-127

E-mail: mitku-orosz.krisztina@gyal.hu

Sebestyén Krisztina

ügyintéző

Tel.: 29/540-942

E-mail: sebestyen.krisztina@gyal.hu

Vargáné Molnár Enikő

ügyintéző

Tel.: 29/544-134

E-mail: vargane.molnar.eniko@gyal.hu

Demkóné Szalay Szilvia

ügyintéző

Tel.: 29/544-127

E-mail: demkone.szalay.szilvia@gyal.hu

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Város által fenntartott intézményekkel – Liliom Óvoda, Tulipán Óvoda, Tátika Óvoda, Bóbita Bölcsőde, Városi Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár -, a Roma és Román Nemzetiségi Önkormányzat, a FAÖT, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás és Intézményével kapcsolatosan ellátandó számviteli feladatok:

 • testületi döntés-előkészítésben az előterjesztések költségvetési rendelettel való összhangjának ellenőrzése
 • a számviteli rend kialakítása,
 • normatívák igénylése, elszámolása, felülvizsgálat lebonyolítása, év közbeni felmérések elkészítése
 • amennyiben indokolt, az átmeneti gazdálkodás rendjére vonatkozóan rendelettervezetet készítése,
 • az éves költségvetési javaslat és ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendelettervezet előkészítése, elkészítése,
 • az éves költségvetés év közbeni módosításának előkészítése, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok és azok változásának analitikus nyilvántartása,
 • az éves költségvetés végrehajtásának szervezése, felelősség a gazdálkodás szabályszerűségéért, egyeztetési feladatok,
 • a költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabályok, előírások szerinti beszámoló elkészítése, a főkönyvi kivonattal alátámasztott intézményi beszámoló ellenőrzése,
 • zárszámadás keretében központi támogatások elszámolása,
 • a költségvetési maradvánnyal kapcsolatos feladatok kezelése,
 • a központi költségvetés, államháztartás részére információ szolgáltatása (PM Info, beszámoló, mérlegjelentés, költségvetés),
 • kontírozás (bank, pénztár), könyvelés, banki bizonylatok felszerelése,
 • bérkönyvelés, előirányzatok könyvelése,
 • bérnyilvántartás vezetése,
 • az irodát érintő pályázatok előkészítése, benyújtása, elszámolása,
 • az intézményekkel kapcsolatos támogatások, pályázatok elszámolása,
 • vevőállomány, szállítói állomány analitikus nyilvántartása,
 • tárgyi eszközök, befektetett eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, egyeztetés a főkönyvvel, az évközi feladások elkészítése,
 • az intézményekkel kötött együttműködési megállapodásban rögzített számviteli feladatok elvégzése.
Széchenyi 2020
GYÁL 2021 Legfrissebb