Top

SZERVEZÉSI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Szervezési és ügyfélszolgálati iroda ábra

Dr. Nagy Erika

aljegyző, irodavezető

Tel.: 29/540-935

E-mail: nagy.erika@gyal.hu

Szabó Józsefné K. Ildikó

címzetes vezető főtanácsos, irodavezető-helyettes

Tel.: 29/540-931

E-mail: szabo.jozsefne@gyal.hu


Szervezési Csoport

Suhajda Yvett

polgármesteri referens

Tel.: 29/540-932

E-mail: suhajda.yvett@gyal.hu

Kissné Balogh Gabriella

ügyintéző

Tel.: 29/540-979

E-mail: balogh.gabriella@gyal.hu

Nagy Gáborné

ügyintéző

Tel.: 29/540-933

E-mail: nagy.gaborne@gyal.hu

Berki-Abonyi Tünde

sajtóreferens

Tel.: 29/540-961

E-mail: abonyi.tunde@gyal.hu

 • Önkormányzati, polgármesteri hivatali rendezvényszervezés, szakmai és lakossági fórumok szervezése;
 • Nemzetközi kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok felkutatása, testvér-településekkel való kapcsolattartás és ezekhez pályázati források felkutatása, a pályázatok megírása, beadása, projektmenedzseri feladatainak ellátása;
 • Önkormányzati hatáskörbe tartozó kitüntető díjak, elismerésre felterjesztések ügyvitele;
 • A polgármester és a jegyző médiában, sajtóban való megjelenésének tervezése, szervezése;
 • A civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás, az Önkormányzat által civil szervezetek támogatása tárgyában kiírt pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció (képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, pályáztatás lebonyolítása, támogatási szerződések elkészítése);
 • A Polgármesteri Hivatal által az Új Gyáli Újságban megjelentetni kívánt újságcikkek, felhívások határidőben való továbbítása a szerkesztőséghez;
 • A “Kertváros” Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési feladatok ellátása (meghívók elkészítése, postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása);
 • A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési feladatok ellátása (meghívók elkészítése, postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása);
 • Menetrendi egyeztetések koordinálása a tömegközlekedést biztosító szolgáltatókkal.

Koordinációs Csoport

Tóth Istvánné

címzetes főmunkatárs, ügyintéző

Tel.: 29/540-126

E-mail: toth.istvanne@gyal.hu

Liberné Dandé Erzsébet

ügyintéző

Tel.: 29/540-974

E-mail: liberne.dande.erzsebet@gyal.hu

Lovasné Papp Mónika

ügyintéző

Tel.: 29/544-135

E-mail: lovasne.papp.monika@gyal.hu

Bárd Ilona

ügyintéző

Tel.: 29/544-136

E-mail: bard.ilona@gyal.hu

 • Bizottsági és képviselő-testületi anyagokkal kapcsolatos feladatok;
 • Rendeletek és szabályzatok, utasítások nyilvántartása, közzététele, aktualizálása, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a honlapon és a hivatali szerveren;
 • Igény szerint ellátja a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásain a jegyzőkönyvvezetői feladatokat, részt vesz a Jegyző képviseletében ezen üléseken, az elkészült jegyzőkönyveket továbbítja a Kormányhivatalba;
 • Hivatali személyi használatú személygépjárművel kapcsolatos ügyvitel biztosítása;
 • Titkársági feladatok ellátása a polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző tekintetében;
 • Ügyviteli és ügykezelési feladatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat alapján:
  • beérkező küldemények felbontása, ellenőrzése, valamint a pénz, illetékbélyeg és értékek kezelése,
  • beérkező küldemények, beadványok, hivatali kapun keresztül küldött elektronikus dokumentumok érkeztetése, azonosító jeggyel történő ellátása,
  • szignálás, főszámos iktatás végzése, kezelési feljegyzések készítése,
  • beérkező küldemények átadása ügyintézőkhöz,
  • ügyiratok szerelése, csatolása, mutatózás,
  • határidők nyilvántartása,
  • előadói ív kitöltése,
  • kiadmányozás szabályai betartásának felügyeletében való közreműködés,
  • ügyiratok belső és külső továbbítása, visszaérkezett küldemények kezelése,
  • ügyiratok irattári kezelése, kiadása,
  • iratról másolat, jegyzet készítése,
  • az iratok korszerű tárolásának biztosítása,
  • ügyiratok selejtezése, levéltárnak átadása,
  • ügyiratforgalmi és hatósági adatszolgáltatás,
  • tértivevények irodánkénti leválogatása,
  • a kimenő levelek postakönyvben való nyilvántartása, továbbítása,
  • titkos ügyiratok kezelése,
  • az iratkezelés felügyeletében való közreműködés.
 • Választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása során:
  • választók és választási körzetek nyilvántartásának hitelesítése,
  • helyi választási iroda megszervezése.
 • Adatvédelemmel kapcsolatos teendők ellátása;
 • Minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • Ügyfélszolgálat működtetése.
GYÁL 2018 Legfrissebb