Top
A város Hírek

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 25-én közmeghallgatást tartott, amelynek keretében a gyáli lakosság betekintést nyerhetett az idei évi városi fejlesztésekbe, illetve a jövő évi tervekbe. Az eseményen részt vett dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a képviselő-testület tagjai, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Pap Krisztina aljegyző, a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint gyáli intézmények vezetői is.

Mitku-Orosz Krisztina, a Pénzügyi és Adó Iroda vezetője ismertette a költségvetés időarányos teljesítését. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy Gyál város idén összesen mintegy 7,8 milliárd forintból gazdálkodott.

A költségvetés ismertetését követően Pápai Mihály polgármester röviden bemutatta az idei évben megvalósult és a jövőben tervezett fejlesztéseket.

A lakossági kérdések és észrevételek között szerepelt az Erdősor utcai erdősáv állapota, a születésnapi utcabál zajszintje, valamint a sportolásra ösztönző felhívások mennyiségét hiányolta egy lakó.

A lakossági kérdésekre Pápai Mihály polgármester válaszolt a helyszínen. A közmeghallgatás összességében jó hangulatban telt, amelynek teljes jegyzőkönyve megtekinthető lesz hamarosan a honlapon.

Tovább
A város Hírek

Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérmet kapott Gyál Város Önkormányzata

A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére 1988 óta november 27-én ünnepeljük a Véradók napját Magyarországon.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat az idei véradó napi országos ünnepséget november 25-én tartotta Budapesten, ahol hatvannyolcan vehettek át elismerést, köztük Gyál Város Önkormányzata nevében Nagy József Elek alpolgármester, aki Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérmet kapott. 

„Gyál Város Önkormányzata hosszú évek óta sokat tesz a településen szervezett lakossági véradások sikerességéért. Tevékenységüknek köszönhetően a település véradásai rendszeresen a terveket meghaladó eredményekkel, kiemelkedően sikeresen zajlanak. A véradásszervezés során kifejtett tevékenységükkel pozitív példaként szolgálnak más települések, illetve véradóink számára. Az önkormányzat a honlapján, illetve a helyi nyomtatott sajtóban rendszeresen buzdít a véradáson való megjelenésre, propagálja annak fontosságát, illetve figyelemmel kíséri annak eredményességét is, amit szintén megjelenít cikkek formájában az általa működtetett sajtó felületeken is. Tevékenységüknek is köszönhetően a településen szervezett véradásokon megjelenő véradók száma az évekkel ezelőtti 35-40 fő helyett immár rendszeresen a 100 főt közelíti, ami kiemelkedő eredmény.

Az önkormányzat dolgozói személyes jó példával is szolgálnak, hisz rendszeres véradóink. Ezen körülményeknek köszönhetően a terület egyik legsikeresebb véradásaivá váltak a gyáli véradások, a véradáson való részvétel tekintetében.” – áll az elismerés indoklásában.

Köszönet minden gyáli véradónak azért, hogy városunk egy ilyen szép példaként áll a térség települései előtt. Az önkormányzat a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy népszerűsítse a véradásokat.

Tovább
A város Hírek

Decemberben ismét véradás!

Ismét véradást szervez a Magyar Vöröskereszt az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban (Gyál, Kőrösi út 118-120.) december 12-én 10.00 és 18.00 óra között.

A véradónak személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát kell magával hoznia. Minden önmagát egészségesnek érző ember adhat vért. Aki esetleg Covid beteg volt, az a tünetmentesség után 3 héttel részt vehet a véradáson. Azt, hogy ki nem adhat vért, azt a helyszínen lévő orvos dönti el. A helyszínen egyszerre 4 ágyon történik a véradás.

A véradás menete:
A véradás teljes folyamata 30–35 percet vesz igénybe. Első lépésként regisztrálják a véradó adatait. Nagyon fontos, hogy minden véradás alkalmával kötelező bemutatni a személyi igazolványt, ennek hiányában útlevelet vagy jogosítványt; lakcímigazoló kártyát; TAJ kártyát. Ezen dokumentumok fénymásolata nem fogadható el. A vér leadása nagyjából 5–7 percig tart, melyet követően 10 percet pihennie kell a véradónak. A véradás előtt bőségesen kell folyadékot fogyasztani, valamint étkezni.

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a hazai térítésmentes véradás szervezésében. A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete közel 180 településen szervezi a lakossági, munkahelyi véradásokat. A véradásokon évente közel 30.000 fő jelenik meg és adja le vérét, hozzájárulva ezzel az egyenletes vérellátás biztosításához Magyarországon.

A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg gyógyítására.
A regisztrációt követően a véradónak ki kell töltenie, egy, az egészségügyi állapotára vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdőívet, melynek alapján a kivizsgáló orvos eldönti, hogy a jelentkező alkalmas-e a véradásra, van-e bármiféle kockázata a véradásnak a véradóra nézve. Az orvosi és laborvizsgálat alkalmával vérnyomásmérésre, hemoglobinszint mérésre, illetve a fő vércsoportok (A, B, AB, 0) kerülnek meghatározásra. Amennyiben a véradó minden kritériumnak megfelel, úgy leadhatja vérét.

Tovább
A város Hírek

Extra zöldhulladékgyűjtési alkalom 2022-ben

A korábbi évek tapasztalatai és igényei alapján Gyál város vezetése 2022-ben is biztosít egy további zöldhulladékgyűjtési alkalmat minden magánszemély ingatlantulajdonos számára, amely a szokásos kétheti ciklusban 2022. december 5. – 2022. december 16. között valósul majd meg a gyűjtési naptárban kiadott utcalistát követve.

Melyik a gyűjtés napja?

Egyszerű: pontosan 2 héttel a gyűjtési naptárban idénre utolsónak meghirdetett alkalom után érkezik az idén utoljára a zöldhulladékot begyűjtő autó.

Kérjük, a fenti napokon kora reggel 5 óráig tegyék a zöldhulladékot az ingatlanok elé, hogy az autó korai elhaladása miatt nem maradjon hulladék az utcán.
A gyűjthető hulladékok köre, a zsákhasználati szabályok változatlanok.

Hulladékgyűjtési naptár ide kattintva elérhető.

Tovább
Egyéb Hírek Önkormányzat

Képviselő-testületi beszámoló – 2022.november

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 24-én tartotta meg az összesen huszonegy napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

  • Több rendelet módosítását fogadták el.

Az évközi változások átvezetésével módosult a 2022. évi költségvetés, elfogadták a Polgármesteri Hivatal jövő évi igazgatási szüneteinek időpontját, illetve a Közszolgálati Tisztviselők Napját jövőre is munkaszüneti nappá nyilvánították.

  • Szociális rendeletet helyeztek hatályon kívül és alkottak meg.

A korábbi szociális tárgyú rendeletek megalkotása óta sok év telt el, és a rendeletek is több módosításon mentek keresztül, ezért indokolttá vált az előírások egy új rendeletben történő egyesítése, és azoknak a jelenlegi társadalmi helyzethez történő igazítása. A pénzbeli és természetbeni támogatások fajtái nem változtak, azonban mind a jövedelemhatárok, mind az adható támogatási összegek nőttek. Az infláció miatt 20 %-kal emelkednek az étkeztetési térítési díjak, amelyek városunkban 2020 óta nem változtak, és az emeléssel fogják teljes mértékben fedezni az alapanyag költségeket. A környező településekkel való összehasonlításban elmondható, hogy a város díjai ennek ellenére is a legalacsonyabbak lesznek, így várható, hogy az inflációs hatások miatt annak további emelése válik szükségessé a jövő év első felében. Emelkedett a házi segítségnyújtás díja, és szabályozásra kerültek a nyári napközi igénylésének feltételei is.

A rendelet előírásairól részletes tájékoztató fog megjelenni a Gyáli Mi Újság januári lapszámában. A rendelet elérhető ide kattintva.

  • Jóváhagyták a jövő évi képviselő-testületi munkatervet, és a 2023. évi belső ellenőrzési tervet.
  • Növelik a különböző – de kiemelten ipari, kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági – célú beépítésre szánt területek fejlesztése esetén fizetendő településfejlesztési hozzájárulás mértékét.

Ezzel az Önkormányzat célja, hogy az átminősítés következtében a földtulajdonosnál, fejlesztőnél, befektetőnél jelentkező értéknövekmény egy részével a tulajdonos, fejlesztő járuljon hozzá a város egészének fejlesztéséhez. A hozzájárulás célja annak megalapozása, hogy ne csak a konkrét gazdasági terület fejlődjön, hanem a város egésze is.

  • Kiírták az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár vezetésére vonatkozó intézményvezetői állás pályázatát.

Az intézmény vezetői feladataival a Képviselő-testület öt év határozott időre Bretus Imrét bízta meg. Az intézményvezető megbízatása 2023. július 14. napján lejár.

  • Elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési tervét.
  • Folytatódik a faültetési program városunkban.

A 2017-2022. években döntés született összesen 1 000 db hárs-. kőris- és juharfa elültetéséről városunkban. A faültetési program folytatásaként további 200 db min. 14/16 méretű, kétszer iskolázott fa ültetéséről született döntés, amely a korábban ültetett őshonos fajokból vegyesen valósul meg. A faültetés lebonyolítását a korábbi évekhez hasonlóan a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi a lakossági kérelmeknek megfelelően. A faültetési program tényleges meghirdetése és a lakossági jelentkezések feldolgozása, valamint a tél beálltát is figyelembe véve a tényleges munkavégzés 2023. év elején esedékes.

  • Év végi jutalmazásokról döntött a Képviselő-testület.
  • Zárt ülésen született döntés a Közművelődési Díj díjazottjairól.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2023. január 26-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Tovább
A város Hírek

Ideiglenes buszmegálló a víztoronynál (Somogyi Béla utca)

A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint, a víztorony mellett épülő park építésével egyidejűleg, a víztoronynál lévő buszmegállóhoz autóbuszöböl kerül kiépítésre, ezért előreláthatóan jövő hét kedden, tehát 11.29-én ideiglenesen áthelyezésre kerül az érintett buszmegálló.

A megállót jelző táblát is áthelyezik a jelenlegi buszmegálló előtt lévő új, ideiglenes buszmegállóba, tehát onnantól az ideiglenesen kialakított helyen áll majd meg a busz, előreláthatóan 3 hétig.

Az autóbuszöböl kialakítása jó hatással lesz a Széchenyi út közlekedésére, mert a busz nem tartja fel a forgalmat a megállóban tartózkodása idejére.

Az ideiglenes megálló helyét térképünkön megtekinthetik.

Kérünk mindenkit, hogy kellő körültekintéssel, gyalogosan és autóval is fokozott figyelemmel, jelzéseket figyelve közlekedjenek.

Tovább

Oldal 1 of 1

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb