Top

„KERTVÁROS” SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDVÉDELMI KÖZPONT

Kertváros Szociális Központ

Intézményvezető: Radványi Judit
Cím: Rákóczi utca 42-44.
Telefon: 29/340-659
Fax: 29/340-659
Hétfő: 8.00 – 16.00 óráig
Kedd: 8.00 – 16.00 óráig
Szerda: 8.00 – 18.00 óráig
Csütörtök: 8.00 – 15.00 óráig
Péntek: 8.00 – 13.00 óráig – Csak krízis ügyelet.

A 2007. december 31-ig Gyál Város Önkormányzatának Szociális és Családvédelemi Központjaként működött intézményünk, amely jogutóddal megszűnt. 2008. január 1-től a “Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásával alakult meg intézményünk.

2013. június 30. napjától a ”Kertváros” Önkormányzati Társulás fenntartásával működik tovább. (A Társuláshoz tartozó települések: Alsónémedi, Bugyi, Gyál, Ócsa.) A feladatellátás a következő feladatokra terjed ki: családsegítő szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.


Családsegítő Szolgálat
A Családsegítő Szolgálat alapvető célja az érintett településeken élő családok, személyek szociális és mentálhigiénés problémák által veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe kerültek segítése. Az aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülők számára nyújtott segítség, beilleszkedési program keretében valósul meg.
A családgondozók munkáját pszichológus és jogász is kiegészíti. Elsősorban a családgondozók által már ismert kliensek veszik igénybe a szolgáltatásukat, ettől függetlenül térítés mentesen rendelkezésre áll minden lakos számára.


Gyermekjóléti Szolgálat
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének általános célja: hogy elősegítse az illetékességi területén lévő gyermekek védelmét, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, jólétét, családban történő nevelkedést, hozzájáruljon veszélyeztetettségük megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjában történő kiemelésének megelőzéséhez, segítse a kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezését.


Házi Segítségnyújtó Szolgálat
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a rászoruló önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, behatárolt ideig, lakókörnyezetében biztosítja.
A szociális étkeztetésben részesülőknek lehetőség van arra, hogy igény szerint a napi egyszeri meleg étel kiszállításra kerüljön.
Szerdánként ingyenes ruhaosztást tartunk Intézményünk udvarán, ahol bárki korlátozott mennyiségű ruhát válogathat saját és családja részére.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A rászorulóknak életkoruk és egészségi állapotuk szerint lehetősége van arra, hogy otthonukban telepítésre kerüljön egy speciális berendezés, amely segítségével azonnali riasztást kérhetnek sürgős esetben a diszpécser központon keresztül.
A készülék révén a diszpécser központ munkatársával közvetlen, szóbeli kommunikáció lehetséges, amely segíti a mielőbbi és hatékony intézkedést, ez magában foglalja a gondozónő azonnali értesítését, tájékoztatását a felmerült problémákról. Tapasztalataink szerint a készülék sok esetben életmentő funkciót is betölt.

GYÁL 2018 Legfrissebb