Top

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Városfejlesztés:
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Tel/Fax: 06-29-341-519, 06-29-540-028

Ügyvezető igazgató: Donhauser Ádám
donhauser.adam@varosfejlesztes-gyal.hu
A Városfejlesztési iroda a város és a helyi vállalkozók érdekeit szem előtt tartva a település beruházásának lebonyolítását intézi. A Társaság köteles ellátni az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek, Akcióterületi Tervben definiált fejlesztéshez kapcsolódó feladatokat.
Tevékenységi kör:

 • Támogatás-igénylések, pályázatok készítése és benyújtása a szükséges döntés-előkészítéssel és előterjesztések elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • Önkormányzati és intézményi fejlesztések döntés-előkészítése: alternatívák kidolgozása, előterjesztések készítése
 • Önkormányzati beruházások (bővítések, felújítások, karbantartások stb.) ügyintézése, koordinálása
 • Fejlesztési támogatási források beépítése a beruházások finanszírozási tervébe
 • Beszerzések ügyintézése közbeszerzési és versenyeztetési határérték alatt, értékhatár felett részvétel a döntések előkészítésében és végrehajtásában
 • Részvétel a vállalkozói és egyéb szerződések előkészítésében
 • Kivitelezés koordinálása, önkormányzati érdekek képviselete az esetenként meghatározottak szerint, hatóságoknál és közműszolgáltatóknál ügyintézés. A tényleges pénzügyi ráfordítások naprakész nyilvántartása, a várható ráfordítások folyamatos előirányzatosítása
 • Folyó beruházásokról rendszeres előrehaladási jelentés készítse
 • Átadás-átvételi, használatbavételi, üzembe helyezési eljárások lefolytatása, illetve az önkormányzat képviselete
 • Részvétel a beruházások aktiválásának előkészítésében és kooperációkon
 • Jótállási és szavatossági ügyintézés
 • Beruházásokkal kapcsolatos hatósági engedélyek beszerzése, nyomon követése, aktualizálása
 • Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal ügyosztályaival, a vállalkozókkal, a lakossággal, bankokkal)

 


 

Városüzemeltetés:

2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.

Ügyvezető igazgató: Zsigovits Gábor
Telefon: 29-340-134, fax: 29-340-063
Elektronikus levélcíme: zsigovits@varosuzemeltetes-gyal.hu

Tevékenységi köre:

 • étkeztetés;
 • temető üzemeltetés;
 • ebrendészet;
 • parkfenntartás, játszóterek;
 • településtisztaság;
 • útüzemeltetés, forgalomtechnika.

Gyál Város Önkormányzat tulajdonosi részesedésének mértéke 100 %.


Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Ügyvezető igazgató: Horváth Gábor
Telefon: 06-29/540-930 608-as mellék
Elektronikus levélcíme: gyalph@gyal.hu

Gyál Város Önkormányzat tulajdonosi részesedésének mértéke 100 %.


 

Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Ügyvezető igazgató: Horváth Gábor
Telefon: 29-340-134, fax: 29-340-063
Elektronikus levélcíme: gyalph@gyal.hu

Gyál Város Önkormányzat tulajdonosi részesedésének mértéke 100 %.


 

DPMV ZRT.

Vezérigazgató: Horváth Attila
Név: Dél Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.
Cím: 2360. Gyál Kőrösi út 190.
Tel.: 06 29 340 010
Fax. 06 29 540 518
Web: www.gyaviv.hu
Email: gyaviv@radiolan.hu

Gyál Város Önkormányzat tulajdonosi részesedésének mértéke 22,82 %.

GYÁL 2019 Legfrissebb