Top

Közmeghallgatást tart a Román Nemzetiségi Önkormányzat

Közmeghallgatást tart a Román Nemzetiségi Önkormányzat

A Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T tart.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

roman-nemz-16

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb