Top

Meghívó a januári Képviselő-testületi ülésre

Meghívó a januári Képviselő-testületi ülésre

Szám: 1371/2017.

 

M E G H Í V Ó

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. január 26-án (csütörtök) 17.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:    Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem

 

N y í l t   ü l é s:

 

 1. Beszámoló a 2016. november 24-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről

 

Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester

 

 1. Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet elrendelésére

 

              Előterjesztő:              Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

 

 1. Javaslat Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatának részleges módosításával, a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület szabályozásával  kapcsolatos döntések meghozatalára.  A dokumentáció elfogadása.

 

Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámolójának elfogadására

 

              Előterjesztő:              Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Ifjúsági és Sport Bizottság

Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 1. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal létszámkeretének csökkentésére

 

Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi beszámolójának elfogadására

 

              Előterjesztő:              Erős József alpolgármester

Tárgyalja:                  Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 1. Javaslat rendezvény-szervezési megállapodáson alapuló alapítványi támogatásokra

 

              Előterjesztő:              Erős József alpolgármester

Tárgyalja:                  Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 1. Javaslat Gyál Város Kommunikációs Koncepció Tervének elfogadására

 

Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Oktatási és Kulturális Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 1. Javaslat a Sportcsarnok és 22 szobás szálloda terveinek tervbírálatára

 

              Előterjesztő:              Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. Javaslat „Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megkezdésére

 

              Előterjesztő:              Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. Javaslat „Gyáli Millenniumi Park építése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére

 

              Előterjesztő:              Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. Javaslat „Gyáli Szent István tér építése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére

 

              Előterjesztő:              Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. Javaslat a Gyál 097/84 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására

 

Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. Javaslat a Gyál 0169/13 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására

 

Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. Javaslat a Gyál 012/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására

 

Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. Javaslat a Gyál 097/87 és 097/88 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására

 

Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. Javaslat röntgengép beszerzéséhez történő hozzájárulásra

 

Előterjesztő:              Pápai Mihály polgármester

Tárgyalja:                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított időszaki lap elnevezésének „Gyáli Mi Újság” névre történő megváltoztatására

 

              Előterjesztő:              Erős József alpolgármester

Tárgyalja:                  Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 1. Egyebek

 

Gyál, 2017. január 25.

 

                                                                                         Tisztelettel:

 

                                                                                                                                                    Pápai Mihály

                                                                                                                                                    Polgármester

 

A képviselő-testületi anyag itt megtekinthető.

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb