Top

Pályázati felhívás – civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására

Pályázati felhívás – civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására

 

A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához.(támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg együttesen nem haladhatja a pályázati összeg 20 %-át)

Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói.

A pályázók köre: Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.

A pályázat követelményei:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet:

– nevét,

– címét,

– adószámát,

– bírósági nyilvántartásba vételi számát,

– nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét,

– a nyilvántartott tagok számát,

– éves programját,

– a megpályázott tevékenység rövid leírását,

– a pályázatban érintettek tevékenységi körét,

– a program költségvetését,

– a vállalt önrész összegét,

– a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,

– az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:

– a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)

– bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,

– 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,

– a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)

– amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességről,

– alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,

– aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,

– igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.

A pályázat benyújtási határideje és helye: 2017. március 31-ig (péntek 12:00 óra) személyesen benyújtva a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton március 31-ig postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.

A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2017. április 27-i ülésén.

A pályázatok anyagi fedezete:   Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek működésének támogatására 3.000 e.Ft áll rendelkezésre.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

 

 

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb