Top

Pályázati felhívás- sport célú támogatás elnyerésére

Pályázati felhívás- sport célú támogatás elnyerésére

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére

 

A pályázat célja:  a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése.

 

A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő eredményességű sportolók.

 

A pályázat követelménye:

 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– nevét,

– címét,

– adóazonosító jelét vagy adószámát,

– bírósági nyilvántartásba vételi számát,

– nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét,

– a nyilvántartott tagok számát,

– éves programját,

– a megpályázott tevékenység rövid leírását,

– a pályázatban érintettek tevékenységi körét,

– a program költségvetését,

– a vállalt önrész összegét,

– a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,

– az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:

– a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)

– bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,

– 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,

– a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)

– amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességről,

– alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,

– aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,

– igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.

 

A pályázat benyújtási határideje és helye: 2017. március 31-ig (péntek: 12:00 óra) személyesen benyújtva a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton március 31-ig postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.

 

A pályázat elbírálása: Az Ifjúsági és Sport Bizottság  javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2017. április 27-i ülésén.

 

A pályázatok anyagi fedezete:   Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 5.sz. mellékletének céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 5.000 e.Ft áll rendelkezésre.

 

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb