Top

Közmeghallgatást tart a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közmeghallgatást tart a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

M e g h í v ó

A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján 2017. november 7-én /kedd/ 15.00 órakor K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T tart.

 Helye:  Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Kamaraterme (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)

 

 N a p i r e n d :

1./     Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról és jövőre vonatkozó terveiről

2./   Közérdekű kérdések és bejelentések

 

Gyál, 2017. október 2.

 

                                                                                                          Jakab József

                                                                                                                 elnök

 

 

 

 

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb