Top

Civil szervezetek, pályázók figyelem!

Civil szervezetek, pályázók figyelem!

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő arról tájékoztat, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 100. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti az elszámolás eljárásrendje módosult, melyhez kapcsolódó módosítások fejlesztése az elektronikus pályázatkezelési rendszer (továbbiakban: EPER) lezárult.

A Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évi forrásaira benyújtott pályázatokkal/támogatási igényekkel kapcsolatos elszámolások benyújtására megnyílt a lehetőség.

Az EPER a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az www.emet.gov.hu  honlapon („EPER belépési” menüpont alatt) érhető el.

Felhívják a figyelmet arra, hogy az elszámolás(ok) benyújtásának határideje:

  • „Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.” kiírás esetében: 2018.04.30.
  • „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017.” kiírás esetében: 2018.04.30
  • „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017.” kiírás esetében: 2018.04.30

Az elszámolás elkészítéséhez segítséget nyújt az Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához
2. számú módosítás
 című segédlet, mely elérhető a Civil Információs Portálról, az „Elszámolási útmutatók”cím alatt.
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok

Az elszámoláshoz kapcsolódó további dokumentumok szintén a Civil Információs Portálon, a Dokumentumsablonok „Szerződéskötés lezárásához, elszámoláshoz” cím alatt találhatóak:

  • lemondó nyilatkozat,
  • nyilatkozat közérdekű önkéntes tevékenységről,
  • nyilatkozat dologi javak biztosításához,
  • nyilatkozat szolgáltatás biztosításáról.

Elszámolás benyújtásának eljárásrendjében bekövetkezett változás:
A bizonylatok EPER-be történő rögzítését követően a véglegesítés után a rendszer generálja a számlaösszesítőt. Ezt követően megjelenítésre kerül a számlaösszesítőn az Ávr. 100.§ (3) bekezdése szerinti kiválasztás eredményeképpen azon bizonylatok, melyeket ellenőrzésre meg kell küldeni, a megjelölés a beküldendő bizonylat oszlopban a rögzített tételek mellett „igen” megjelöléssel szerepel. Figyeljenek arra, hogy a megjelölt számviteli bizonylatok mellett a fent megjelölt elszámolási útmutató szerinti kapcsolódó dokumentumokat (pl. kifizetést igazoló bizonylat, szerződés stb.) is szükséges megküldeni.
Az EPER értesítő levelet küld az elszámoláshoz benyújtandó bizonylatok sorszámáról, mely alapján beazonosítható a beküldendő tétel/tételek a számlaösszesítőn.
Kizárólag a megjelölt bizonylatokat és a hozzá tartozó dokumentumokat szíveskedjenek benyújtani.

Amennyiben kérdése merül fel, – pályázati azonosítójának megadásával – felteheti írásban a nea@emet.gov.hu e-mail címen vagy a telefonos ügyfélszolgálat igénybevételével a 06-1-550-2800 telefonszámon.

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb