Top

Gyáli festőművész kiállítását tekinthetik meg egy belvárosi galériában

Gyáli festőművész kiállítását tekinthetik meg egy belvárosi galériában

Orosz László Gyálon élő és alkotó zenész és festőművész kiállítását tekinthetik meg május 27-ig a K11 Művészeti és Kulturális Központban, Budapesten a Király utca 11-ben. „Isteni színjáték” című kiállításának megnyitója május 9-én, szerdán volt, amit Verebes György Munkácsy-díjas festőművész nyitott meg. „Szabálytalan sorsok, rendhagyó pályaívek, vá­ratlan, nem remélt találkozások, melyek végül mégis bekövetkeznek. Sok művészről, festőről mondható ez el, so­kuk életműve – akár a búvópatak – meglapul a mélyben; alkotójuk hite és csökönyös munkál­kodása kell ahhoz, hogy – folytatva a hason­latot – a festmény-áradat a felszínre törjön, s egyben utat vájjon saját identitásához.

Ahogy Pirandello: Hat szerep keres egy szerzőt c. drámájában sorsok remélik megtalálni meg­fogalmazójukat, úgy várták Orosz László képei – négy, forrásban eltöltött évtized alatt – a „be­hajózást” a nekik leginkább alkalmas kikötőbe.

Szellemi révbe éréssel felér a ráismerés: Dante hatalmas művével, az Isteni színjáték tematiká­jával rokoníthatók a tekintélyes méretű, szá­mukban is tetemes alkotások.

A dantei látomás máig ható és egyetemes: az emberi életút óhatatlan sajátossága min­denkor, hogy a személyiség önmagával és a világgal folytatott küzdelmei révén „megjárja a poklokat”, és hogy a megbánás-vezeklés „pur­gatóriumában” végül elnyerje megtisztulását… ami néha még a „paradicsomi” boldogsághoz is hozzásegíti. Az érzékeny és ösztönös művésznek saját in­tuíciója és víziója van erről: alkotásai nem il­lusztrációi Dante művének, inkább tisztelettel­jes kéznyújtás a nagy előd felé, a gyarló emberi létben való sorsközösség kéznyújtása.” – írja Lőrincz Gabriella műsorvezető, szerkesztő a kiállításhoz készült katalógus bevezetőjeként. A kiállításmegnyitót követően az Orosz Rulett nevű formáció adott koncertet, melyet festőművész-zenészek alkotnak, úgy mint Verebes György (zongora), Szurcsik József (basszusgitár), Ulrich Gábor (konga, percussion), Orosz László (dob) és Muck Ferenc (szaxofon).

Orosz László

A Gyálon élő művész, Orosz László Debrecenben született 1955-ben. Zenész, dobos, festő. 1975 óta folyamatosan fest, olyan stílust és technikát építve fel, amely szokatlan struktúrájú formavilágát hangsúlyozott perspektivikus térbe helyezi.

Képei nem csupán a látványosságra törekvés és technikai kidolgozottság jegyeit viselik magukon, egyszersmint gondolatébresztők, helyenként provokatívak – próbára téve a szemlélő asszociációs fantáziáját.

Alkotásai nem a külvilágra reflektálnak, a külső ingerözön kevéssé motíválja; „ösztönös emlékezetének” utat engedve a lélek és az érzelmek belső ösvényein barangol inkább. Akár egy jazzdobos, aki örömét leli az improvizációban.

Mivel zenei munkája révén számos alkalommal dolgozott külföldön, alkalma nyílt a helyi képzőművészeti életbe is bekapcsolódni. Kiállítások vagy képeladások révén így jutottak el munkái Ausztriába, Németországba, Svájcba, Angliába, Skandináviába és az USA-ba, New York-ba is.

 

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb