Top

Tudnivalók az európai parlamenti képviselők választásával kapcsolatban

Tudnivalók az európai parlamenti képviselők választásával kapcsolatban

Tisztelt Választópolgárok!

Az európai parlamenti képviselők 2019. évi megválasztásának időpontja május 26., vasárnap. Szavazatát csak személyesen adhatja le 6 órától 19.00 óráig a lakcíme szerinti szavazókörben (illetve átjelentkezés esetén az adott település kijelölt szavazókörében), a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza. A GYÁLI KORMÁNYABLAK 2019. május 26-i napján, reggel 6-órától este 19 óráig biztosítja nyitvatartását a személyazonosításra alkalmas okmányok ügyintézése céljából.

Gyálon a megszokott 18 szavazókör fog működni az alábbiak szerint:

Szavazókör száma Szavazóhelyiség címe
1/2/3/4 Ady Endre utca 20. (Ady Endre Általános Iskola)
5/6/7/8/9/10 Kossuth Lajos utca 48-52. (Zrínyi Miklós Általános Iskola)
11/12/13 Kőrösi út 118-120. (Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár)
14/15/16 Bartók Béla utca 75. (Bartók Béla Általános Iskola)
17/18 Erdősor utca 65. (Eötvös József Szakgimnázium és Szakképző Iskola)

Városunkban minden szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető, és a 11. szavazókör van kijelölve az átjelentkezéssel szavazó és a települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazatának fogadására. Szavazni kizárólag érvényes okmányok bemutatásával lehet. Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért a választáson való részvétel érdekében nagyon fontos az okmányok érvényességének ellenőrzése, és az érvényes dokumentumok beszerzése. A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot és a személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte. A személyazonosságot személyazonosító igazolvánnyal; régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal; ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal; valamint magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel; útlevéllel; ideiglenes útlevéllel lehet igazolni. Az Európai Unió más tagállama által kiállított útlevél, személyazonosító igazolvány, és vezetői engedély csak abban az esetben alkalmas a személyazonosításra, ha az tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, képmását, és aláírását.

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására! A személyi azonosítót személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya hátoldala), vagy a személyazonosító jelről szóló hatósági igazolással/bizonyítvánnyal lehet igazolni. A lakcímet lakcímkártyával, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel, vagy régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal – amennyiben tartalmazza a lakcímet – lehet igazolni.

Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyatékossága, vagy fogvatartása miatt nem tud megjelenni a választás napján a szavazóhelyiségben. A választás napján a mozgóurna iránti kérelmet a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni papír alapon, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a helyi választási irodához. Fontos változás a korábbi gyakorlathoz képest, hogy 26-án 12 óráig kell a kérelemnek megérkeznie, ellenkező esetben mozgóurnás szavazásra nincs mód. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, születési helyét, és az okot, amely miatt mozgóurnát kér. A szavazókör területén a választópolgár a mozgóurnát a lakcímétől eltérő címre is kérheti.

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Azt a választópolgárt, aki a szavazóköri névjegyzéket nem hajlandó aláírni, a Szavazatszámláló Bizottság visszautasítja, és nem gyakorolhatja választójogát. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti, és az urnába dobja.

A választással kapcsolatos kérdéseire a www.valasztas.hu oldalon találhat választ, vagy a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodától kérhet részletes felvilágosítást.

Helyi Választási Iroda

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb