Top

Téli síkosságmentesítés

Téli síkosságmentesítés

A tél beálltával számítani kell arra, hogy – várhatóan a hideg időben hulló csapadék miatt kialakuló jegesedés következtében – síkossá válnak a járdák.

Ez feladatot jelent az ingatlantulajdonosoknak, hiszen az épületek előtti járdák tisztán tartása, illetve síkosságmentesítése az ő feladatuk.

A hideg időben hulló eső, vagy hó hamar ráfagy az ingatlanok előtti járdákra, ami balesetveszélyt jelent a közlekedők számára. Ezért fontos, hogy a járdák síkosságmentesítése, az időjárás függvényében akár naponta több alkalommal is megtörténjen.

Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idős emberek és a mozgásukban bármilyen okból korlátozott személyek.

Gyál város közterület-felügyeletének munkatársai az illetékességi területükön folyamatosan ellenőrzik a járdák letakarítását és síkosságmentesítését.

Ahol hiányosságot tapasztalnak, ott felhívják a figyelmet az elmaradt, de szükséges feladatok elvégzésére, valamint gondatlanságának esetleges következményeire.

Gyál Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 6/2000. (IV.3.) önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdése értelmében a közterületek tisztán tartásáról, télen a síkosság elleni védekezésről – az e rendeletben foglaltak szerint – a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek gondoskodni.

E rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a járdákon síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (salak, homok, zúzalék) kívül rendkívüli körülmények esetén só (egyéb klorid tartalmú anyag) legfeljebb 50%-os arányban alkalmazható.

Számítani lehet arra is, aki elmulasztja a síkosságmentesítést, teljes körű felelősséggel tartozik az ott bekövetkezett balesetek és káresemények tekintetében.

Gyál Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013. (XI.05.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: KER) 7. § (1) bekezdése szerint a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat meg kell tartani.

Aki a rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályainak bármelyikét megszegi, vagy megsérti, illetve betartását elmulasztja, a KER. 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján szankcionálható, bírságolható.

Kérünk mindenkit, hogy kötelezettségeinek betartásával segítse a város járhatóságának fenntartását.

A segítő együttműködéssel megelőzhetőek a jegesedett felületeken való elcsúszásokból adódó, olykor súlyos balesetek.

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb