Top

Február elsejétől változnak a közterület-használati díjak

Február elsejétől változnak a közterület-használati díjak

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított 20/2007.(X. 03.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke 2021. február 1-től az alábbiak szerint módosul.

1.számú melléklet
(a 20/2007.(X. 03.) számú rendelethez)

 

A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak mértéke

I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:                 365.- Ft/m2/nap

II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 365.- Ft/m2/nap

III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén:

a) 1 négyzetméter alatt:                                                                                               2.194.- Ft/db/hó

b) 1 négyzetméter felett:                                                                                                2.194.- Ft/m2/hó

IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj:

a) 1-10 m2-ig:                                 2.194.-Ft/hó

b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 10 m2 felett

ba) 180 napig:                                 220.- Ft/m2/hó

bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén :                 438.- Ft/m2/hó

c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 10 m2 felett

ca) 30 napig:                 220.- Ft/m2/hó

cb) 30 napon túl:                 878.- Ft/m2/hó

V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj:                                 732.- Ft/m2/hó

VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fizetendő közterület-használati díj:

a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén:                 43.- Ft/m2/nap

b) berendezés állandó ottléte esetén:                 72.- Ft/m2/nap

VII. 16 Filmalkotás forgatás céljából történő igénybevételre fizetendő közterület-használati díj: A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletében foglalt legmagasabb díjtételnek mindenkori összege.

VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterület-használati díj:

a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén                 291.- Ft/m2/nap

b) mutatványos tevékenység esetén:

ba) 50 m2-ig:                 438.- Ft/m2/nap

bb) 50 m2 felett:                 220.- Ft/m2/nap

IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj:

a) 100 m2-ig:                 146.- Ft/m2/nap

b) 100 m2 felett:                 72.- Ft/m2/nap

X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-használati díj: 59.- Ft/m2/nap

XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj:

a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél:                 2.922.- Ft/nap

b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:                 110.- Ft/m2/nap

 

A közterület használatáért fizetendő díjak mértéke minden év február 1-jén az előző évi – KSH által közzétett hivatalos – fogyasztói árindex mértékével növekszik. 2020. évben a fogyasztói árindex 103,3% volt. Tárgyév január 31-ig az 1. számú melléklet új díjszabásáról a Hivatal közleményt tesz közzé.

 

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb