Top

Testületi beszámoló – május 2021.

Testületi beszámoló – május 2021.

A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt a Képviselő-testület májusra tervezett ülését sem lehetett megtartani, így a képviselők elektronikusan leadott szavazatai alapján Pápai Mihály polgármester a következő döntéseket hozta:

  •  Elfogadták a 2020. évi zárszámadási rendeletet

Törvényi kötelezettségnek eleget téve, 4 994 649 ezer Ft bevétellel és 4 147 927 ezer Ft kiadással fogadta el az Önkormányzat a 2020. évi gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet. Gyál Város Önkormányzata úgy döntött, hogy az intézményeknél keletkezett maradvány összeget nem vonja el, az intézménynél hagyja a kialakult járványügyi helyzet finanszírozására.

  • Új sportrendeletet alkottak

2014. június 1. napjától hatályos a sportról szóló 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet, melynek megalkotása óta eltelt közel hét évben a jogszabályi változásokon túl számos pozitív változás történt a helyi sportéletben, a sportéletet meghatározó körülményekben. A kedvező (sport)infrastrukturális változások, és a jogszabályi környezet módosulása indokolttá tette a régi sportrendelet hatályon kívül helyezését, és új rendelet megalkotását.

  • Elfogadták 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdés rendelkezései szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít. Az értékelés többek között tartalmazza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítását; az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatását; továbbá a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását.

  • Döntött az Önkormányzat a 2021/22-es nevelési évben induló óvodai csoportok számának, valamint azok létszámának meghatározásáról.
  • Elfogadták a jegyző beszámolóját a 2020. évi belső ellenőrzés vizsgálatainak tapasztalatairól.
  • Az 1 sz. házi gyermekorvosi praxis működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításra került.

dr. Fábri Orsolya a praxisközösségekről szóló 53/2021 (II.9.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (2) bek.-ben szabályozott kollegiális praxisközösséghez csatlakozott. A Kr. 3. § (1) bek. c) pontja alapján a kollegiális praxisközösségben való részvétel feltétele a heti 20 óra rendelési időn belül legalább 4 óra prevenciós rendelés biztosítása is.

A jogszabályi előírás szerint módosított rendelési idő:

Rendelési idő:                        Tanácsadás/Prevenciós rendelés:

Hétfő       15.00-19.00             Kedd: 11.00-13.00

Kedd       8.00-11.00               Szerda 15.00-16.00

Szerda     16.00-19.00             Csütörtök 8.00-10.00

Csütörtök 10.00-12.00

Péntek 8.00-11.00

  • Várakozási tilalmat rendeltek el a Liliom utcában.

A vasárnapi piacnapokon a piac környékén jelentkező közlekedési problémák enyhítése érdekében vasárnaponként 6-15 óra között várakozási tilalom bevezetéséről született döntés a Liliom utca páros oldalán, a Pesti út és a Vak Bottyán u. közötti teljes szakaszon, a tilalom az útra és az útpadkára is kiterjed.

 

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők itt.

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb