Top

Felhívás – utca elnevezésekre

Felhívás – utca elnevezésekre

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 21/2022.(III.23.) sz.
határozatában döntött arról, hogy Gyál Város közigazgatási területén az alábbi helyrajzi számú kivett utakat és kivett
közterületet alábbiak szerint nevezi el:
– gyáli 4266/4 hrsz.-ú „kivett út”-t Állomás utcának kívánja elnevezni,
– gyáli 038 hrsz.-ú „kivett út”-t Kökény utcának kívánja elnevezni,
– gyáli 07/31 hrsz.-ú „kivett út”-t Rét utcának kívánja elnevezni,
– gyáli 037/62 hrsz.-ú „kivett út”-t Galagonya utcának kívánja elnevezni,
– gyáli 0132/10 hrsz.-ú „kivett út”-t Juhar utcának kívánja elnevezni
– gyáli 7505 hrsz.-ú „kivett út”-t Híd utcának kívánja elnevezni,
– gyáli 6659 hrsz.-ú „kivett közterület”-t Búzavirág utcának kívánja átnevezni,
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) 5.§-a akként rendelkezik, hogy a közterületnév megállapítására irányuló javaslatokat a

Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményezi. A 6.§ értelmében az elnevezésre vonatkozó
előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását megelőzően 8 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell
függeszteni, illetve ezzel megegyező időtartamra Gyál Város Önkormányzatának hivatalos honlapján is közzé kell tenni.

A közzétett felhívás alapján a kifüggesztés, illetve közzététel napjától meghatározott 8 napos határidőig írásos javaslatot
tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.
· a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) történő megküldéssel, vagy
· elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@gyal.hu).

Várjuk konstruktív együttműködésüket!

Gyál, 2022. április 20.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb