Top

Kiírták az idei „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím pályázatát

Kiírták az idei „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím pályázatát

Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja elismerni a jó példát mutató, erőfeszítéseket tevő magánszemélyeket. A cím életre hívásával a városvezetés ösztönözni szeretné a lakosságot környezetük szebbé, rendezettebbé, kulturáltabbá tételére.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására

 A pályázat célja:               a helyi környezet szépítése, a település esztétikus képének kialakítása, kulturált lakókörnyezetének fejlesztése

A pályázók köre:               Gyál város teljes közigazgatási területén található ingatlanok tulajdonosai.

 

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2022. (III.31.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) I. melléklete szerinti Jelentkezési lapot, amely ide kattintva letölthető.

 

A pályázat benyújtási határideje:

  1. május 31.(kedd 15,30 óra) személyesen benyújtva a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és

Humánpolitikai Irodájára (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy elektronikus úton elektronikus

azonosítással, vagy postai úton legkésőbb május 31. napjáig postabélyegzővel ellátva Gyál Város

Önkormányzat Képviselő-testületének (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) címezve.

 

A pályázat elbírálása

A háromtagú Bíráló Bizottság a R. 2. mellékletében felsorolt szempontsor helyszíni értékelése után a

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Gyál Város Önkormányzat Képviselő-

testület 2022. szeptember 25-i ülésén dönt.

 

A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 5.sz. mellékletének

céltartalék terhére  elismerő cím adományozása célra 500.e.ft áll rendelkezésre.

Az elismerő címet elnyert ingatlan tulajdonosa egy a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20 cm*30 cm

nagyságú, az elismerő cím adományozásának évét és a „Gyál” feliratot tartalmazó, falra szerelhető táblát

kap és egyszeri, bruttó 50.000,-Ft díjazásban részesül.

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb