Top

Közút, közterület. Mikor szükséges engedélyt kérni?

Közút, közterület. Mikor szükséges engedélyt kérni?

Gyál Város Önkormányzata, mint a helyi közutak kezelője és közterületek tulajdonosa nevében, a városunk közterületein végzett építési munkálatokkal összefüggésben a vonatkozó előírásokról az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezései szerint a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, útcsatlakozás létesítéséhez, átépítéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút kezelőjének (önkormányzatnak) a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

Közútkezelői hozzájárulás szükséges jellemzően:

  • kapubehajtó létesítéséhez, meglévő átépítéséhez,
  • közműhálózatra történő csatlakozás miatti közút területén végzett építési, bontási munkálatokhoz,
  • szikkasztóárok megszüntetéséhez, létesítéséhez, meglévő átépítéséhez,
  • fa ültetéséhez, kivágásához,

 

Ha a közutat a közútkezelő hozzájárulása nélkül, vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerint vették igénybe, és az a vonatkozó közlekedésbiztonsági követelményeknek nem felel meg, a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztálya, mint közlekedési hatóság a létesítőt annak elbontására vagy átépítésére kötelezheti.

A szilárd burkolatú közúthoz csatlakozó földút kezelőjének/telek tulajdonosának meg kell akadályoznia, hogy a földútról, vagy magáningatlanról a járművek a szilárd burkolatú közútra földet, iszapot, követ vagy egyéb anyagot hordjanak fel.

A nem közlekedési célú igénybevétellel vagy az útcsatlakozás létesítésével összefüggésben okozott kárért az igénybevevő, illetőleg az útcsatlakozás létesítője felelős.

Közút mellett nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyezteti.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb