Top

EBÖSSZEÍRÁS 2019

TISZTELT EBTARTÓ!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján minden önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetőleg a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 3 évente egy alkalommal köteles – a jogszabályban meghatározott tartalommal – ebösszeírást végezni, melyről nyilvántartást vezet. Az állampolgárokat ezzel kapcsolatban nyilatkozattételi kötelezettség terheli, amelynek ha nem tesznek eleget, a mulasztó – a törvény 43.§ (1) bekezdése értelmében  – állatvédelmi bírsággal sújtható.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. és 3. melléklet d) alapján a bírság összege : 30.000,- Ft.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként 1 példányban kell kitölteni, majd a Polgármesteri Hivatalhoz az alábbi módok valamelyike útján eljuttatni:

– levélben, postai úton,
– a Polgármesteri Hivatal portáján kihelyezett gyűjtőládákba helyezve,
– elektronikus úton az ebosszeiras@gyal.hu e-mail címre eljuttatva,

Az ebösszeíró adatlap elérhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal portáján, illetőleg letölthető innen és beküldhető a gyal.hu-n keresztül is, a lap alján található online adatlap segítségével.  Az adatlap szükség esetén szabadon sokszorosítható.

Az ebösszeírás időtartama: 2019. június 1. – 2019. augusztus 31.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) ellátva tartható. Kérjük, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni. Tájékoztatásul jelezzük továbbá, hogy Gyál Város Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Felhívjuk azonban a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az önkéntes adatszolgáltatási kötelezettségre nyitva álló határidő leteltét követően kollégáink a szolgáltatott adatok valódiságát városunk egész területén ellenőrzik, így a bejelentést elmulasztó ebtartóval szemben az állatvédelmi bírság foganatosítható.

Köszönjük, hogy az adatlap visszaküldésével segíti munkánkat!

Ebösszeíró adatlap letöltése

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

(az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. alapján – 42/A, 42/B.§)

I. EBTARTÓ ÉS EBTULAJDONOS ADATAI:

II. EBRE VONATKOZÓ ADATOK:Eb neme: Szuka Kan 
Ivartalanított: Igen Nem Veszélyessé nyilvánított-e?: Igen Nem 


Veszettség megfigyelés: Igen Nem 
Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb