Top

IGAZGATÁSI IRODA

Berta-Tóth Beáta

irodavezető

Tel.: 29/540-950, 70/337-5243

E-mail: berta-toth.beata@gyal.hu

 • Birtokvédelem;
 • Külföldi állampolgár ingatlanszerzése;
 • Címerhasználat engedélyezése;
 • Hatósági bizonyítvány jogszerű földhasználathoz.

Moos-Zente Alexandra

irodavezető-helyettes

Tel.: 29/540-956

E-mail: moos-zente.alexandra@gyal.hu

 • Köztisztasági hatósági eljárások (elhanyagolt, hulladékos ingatlanok);
 • Behajtási engedélyek;
 • Közútkezelés;
 • Közérdekű munka;
 • Talált tárgyak.

Serke Gabriella

ügyintéző

Tel.: 29/540-951

E-mail: serke.gabriella@gyal.hu

 • Közterület-használati engedélyek;
 • Állattartási ügyek (méhek tartása, vándoroltatása);
 • Növényvédelmi eljárások (gazos/parlagfüves ingatlanok);
 • Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezésével kapcsolatos ügyintézés.

Wolf Dániel

ügyintéző

Tel.: 29/544-124

E-mail: wolf.daniel@gyal.hu

 • Közvilágítással kapcsolatos ügyek;
 • Hagyatéki ügyek;
 • Választási informatikai feladatok;
 • Lakcím létrehozása;
 • Lakcímfiktiválás.

Zsidó Zsoltné

ügyintéző

Tel.: 29/540-953

E-mail: zsido.zsoltne@gyal.hu

 • Hagyatéki ügyek;
 • Működési engedélyek;
 • Telepengedélyezési eljárások;
 • Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása;
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása járműtárolásra.

Kurucz-Szigetvári Szonja

ügyintéző, anyakönyvvezető

Tel.: 29/540-968

E-mail: kurucz-szigetvari.szonja@gyal.hu

 • Környezetvédelemi, növényvédelemi ügyek;
 • Vízügyi igazgatási feladatok;
 • 65 év felettieket megillető mentesség (hulladékgazd. közszolg.);
 • Anyakönyvi ügyek.

Szentai Zsuzsanna

ügyintéző, anyakönyvvezető

Tel.: 29/540-968

E-mail: anyakonyv@gyal.hu

 • Anyakönyvi ügyek.

Papp Józsefné

ügyintéző

Tel.: 29/544-138

E-mail: papp.zsuzsanna@gyal.hu

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyintézése (hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, szünidei étkezés);
 • Gyáli Babaköszöntő Csomag;
 • Gyáli Életfa Program (eletfa@gyal.hu);
 • Gyáli Óvodakezdési Program;
 • Gyáli Iskolakezdési Program (iskolakezdesi@gyal.hu);
 • Gyáli Egyetemista Program;
 • Bursa Hungarica Ösztöndíj Program;
 • Jegyzői hatáskörű gyámhatósági feladatok.

Kiss Imre Gábor

ügyintéző

Tel.: 29/540-962

E-mail: kiss.imre@gyal.hu

 • Rendkívüli települési támogatás;
 • Lakhatási támogatás ügyek;
 • Beiskolázási segélyek;
 • Szociális Tanulmányi Ösztöndíj;
 • Köztemetés;
 • Hatósági bizonyítványok kiállítása.


Közterület-felügyelet

 • A közterületi rend- és tisztaságvédelmi feladatok ellátása az önkormányzat illetékességi területén, közterületein.
 • Közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, ennek kertében a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét.
 • Közterület használatának jogszerűségének ellenőrzése, nem jogszerű használat esetében köteles eljárást kezdeményezni, illetve intézkedést tenni.
 • Területtel kapcsolatos szabálysértési feladatok ellátása, így közreműködés pl.: közlekedés szabályainak kisebb. megsértésével, útüggyel, vásári és piaci szabályok megsértésével kapcsolatos szabálysértési eljárásokban.
 • Közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzési, megakadályozási, megszakítási, megszüntetési feladatainak végzése, illetve szankcionálása.
 • Helyszíni bírságolási tevékenység végzése.
 • Épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés.
 • Útellenőri feladatok ellátása.

 

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb