Top

SZERVEZÉSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI IRODA

Szabó Józsefné K. Ildikó

címzetes vezető főtanácsos, irodavezető

Tel.: 29/540-931

E-mail: szabo.jozsefne@gyal.hu

Márki Tímea

irodavezető-helyettes

Tel.: 29/540-943

E-mail: marki.timea@gyal.hu

Polyák Józsefné

címzetes vezető-főtanácsos

Tel.: 29/540-944

E-mail: polyak.jozsefne@gyal.hu

Tóth Istvánné

címzetes főmunkatárs, ügyintéző

Tel.: 29/544-126

E-mail: toth.istvanne@gyal.hu

Nagy Gáborné

ügyintéző

Tel.: 29/540-933

E-mail: nagy.gaborne@gyal.hu

Varga Csilla

ügyintéző

Tel.: 29/540-979

E-mail: varga.csilla@gyal.hu

Dr. Szlifka-Ágoston Zita

adatvédelmi tisztviselő

Tel.: 29/540-966

E-mail: szlifka-agoston.zita@gyal.hu

Liberné Dandé Erzsébet

ügyintéző

Tel.: 29/540-974

E-mail: liberne.dande.erzsebet@gyal.hu

Lovasné Papp Mónika

ügyintéző

Tel.: 29/544-135

E-mail: lovasne.papp.monika@gyal.hu

Szűcs Tamásné

ügyintéző

Tel.: 29/544-136

E-mail: szucs.tamasne@gyal.hu

 

Surányi András

informatikus

Tel.: 29/544-120

E-mail: suranyi.andras@gyal.hu

Pályi László

gépjárművezető

Tel.: 29/540-930

Szervezési és Humánpolitikai Iroda feladata

   • bizottsági és képviselő-testületi anyagokkal kapcsolatban külön szabályzat szerint az ülések meghívóinak és anyagainak előkészítése, továbbítása, szükség esetén társadalmi egyeztetés a rendelettervezeteket illetően, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása, közzététele;
   • rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a honlapon és a hivatali szerveren;
   • a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásain felmerülő jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, részvétel a Jegyző képviseletében ezen üléseken, az elkészült jegyzőkönyvek továbbítása a Kormányhivatal felé,
   • az Önkormányzat által civil szervezetek támogatása tárgyában kiírt pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció (képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, pályáztatás lebonyolítása, támogatási szerződések elkészítése);
   • a „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési feladatok ellátása (meghívók elkészítése, postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása);
   • menetrendi egyeztetések koordinálása a tömegközlekedést biztosító szolgáltatóval;
   • titkársági feladatok ellátása a Jegyző, Aljegyző tekintetében;
   • hivatali személyi használatú személygépjárművel kapcsolatos ügyvitel biztosítása;
   • ügyviteli, ügykezelési, iratselejtezési feladatok a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat alapján.

Minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása

Ügyfélszolgálat működtetése

   • közjegyzői és bírósági hirdetmények kifüggesztése és záradékolása,
   • termőföld elővásárlási jogról hirdetmények közzététele és záradékolása,
   • lakossági információszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztése,
   • közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok, közszolgáltatási problémák kivizsgálásra történő továbbítása, megválaszolása,

Humánpolitikai feladatok körében

   • a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása, az önkormányzati intézményvezetői pályázatok pályázati kiírásának, a pályázati eljárás lefolytatásának kivételével,
   • a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása,
   • a feladatok ellátásával összefüggő döntések előkészítése, képviselő-testületi előterjesztések készítése, a döntések végrehajtása,
   • közfoglalkoztatási pályázatok, kérelmek előkészítése, szerződéskötés, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolások elkészítése.

Katasztrófavédelmi, honvédelmi feladatok körében

   • a katasztrófavédelemről szóló, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglalt, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása,
   • a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, honvédelemmel és a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályokban foglalt feladatok teljes körű ellátása
   • a polgármester feladat- és hatáskörébe utalt ár- és belvízvédekezési, vízkár-elhárítási feladatok teljes körű ellátása.

Gondnoksági feladatának körében

   • irodaszerek, nyomtatványok beszerzése,
   • tárgyieszköz-leltár vezetése,
   • kiadott anyagok, eszközök, munkaruha és szakkönyvek nyilvántartásának vezetése,
   • tűzvédelmi és munkavédelmi oktatások megszervezése, nyilvántartása,
   • a hivatali gépjármű munkavégzésének szervezése, irányítása, annak vezetése, üzemanyag elszámolás, menetlevéllel kapcsolatos adminisztráció ellátása,
   • kapcsolattartás az irodai eszközök karbantartását végző szervezetekkel és a közmű, valamint mobiltelefon szolgáltatókkal,
   • a vagyonbiztosítással, gépjármű biztosítással kapcsolatos feladatok ellátása.

Informatikai feladatának körében:

   • a Polgármesteri Hivatal informatikai feladatainak ellátása, a hálózati üzemeltetéssel, szerverek és munkaállomások üzemeltetésével, alkalmazások használatával kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.

 

 


Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb