Top

Zöldhulladékgyűjtés

A zöldhulladékgyűjtés szabályai

A zöldhulladék gyűjtése Gyálon minden év április 1. és november 30. között történik 2 heti gyakorisággal. A gyűjtés pontos napjait a lakosság a minden évben kiadott gyűjtési naptárból ismerheti meg.

Ezen kívül zöldhulladék gyűjtésnek számít a január végéig kihelyezett fenyőfa elszállítása is.

Kerti zöldhulladék:

falevelek, avar, nyesedék a zöldhulladékgyűjtésre rendszeresített zsákban,

gallyak, vékonyabb ágak kötegelve.

A szolgáltatás igénybevételére jogosult:

minden aktív szerződéssel rendelkező és hulladékszállítási díjat fizető ingatlantulajdonos, aki nem szünetelteti a szolgáltatást a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó kivételével, azaz csak magánszemély ingatlanhasználó, hiszen ez lakossági szolgáltatás. A jogosultság feltételeinek meglétét az ügyfélszolgálat munkatársai ellenőrizhetik.

Mi kerülhet a zöldhulladékba?

  • falevél, nyesedék,
  • levágott fű, elszáradt növényi részek,
  • gallyak, 10 cm-nél nem vastagabb ágak kötegelve

Mi nem kerülhet a zöldhulladékba?

  • hasznosítható vagy nem hasznosítható egyéb hulladék: fa tárgyak, fém, műanyag, háztartási hulladék, építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, ételmaradék, konyhai hulladék, tojáshéj;
  • folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok, amelyek veszélyeztetik a gyűjtést végzők vagy mások testi épségét, életét

A zöldhulladékgyűjtő zsák:

  • a zöldhulladék csak FCC emblémás, lebomló zsákokban helyezhető ki, kivéve természetesen a kötegelt gallyak, amiket továbbra sem kell zsákba tenni. A zsákok egyszer használatosak, a gyűjtést végzők nem adhatják vissza.
  • az FCC ingatlanonként és naptári évenként 50 db szabványos lebomló zsákot biztosít az éves zöldhulladékos szezonra, melyet a közszolgáltatást igénybe vevő, a rendszerben nyilvántartott ingatlantulajdonosok a személyes ügyfélszolgálaton (ld. hátsó külső borító) vagy az alábbi zsákosztási időpontokban vehetnek át a Nevelési Tanácsadóban (Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44.):

Gyűjtési gyakoriság:
évente április 1-november 30. között kéthetente a gyűjtési naptár utcalistája szerint. Az ingatlanonként elhozandó zöldhulladék mennyisége 1 m3-nyi, azaz nagyjából 10 zsáknyi mennyiségre korlátozódik alkalmanként (zsákos és kötegelt együttesen értve).

Többlethulladék:

a fenti mennyiség fölötti zöldhulladékhoz emblémás zöldhulladékgyűjtő zsákokat igény szerint vásárolhatnak néhány helyi üzletben (betűrendben):

– Csillag ABC Gyál, Bacsó Béla u. 53.

– Élelmiszerbolt Gyál, Kőrösi út 84-86. (a Kőrösi Udvar mellett, az edzőterem alatt)

– Gazdák Boltja Gyál, Vecsési út 59. (a Vecsési úti gyógyszertárral szemben)

A kihelyezés módja:

Kérjük, hogy a faágakat aprítva, a gallyakat kötegelve, a leveleket zsákba gyűjtve, lezárva helyezzék ki, hogy megelőzzük az úttesten való szétszóródást.

A kihelyezést a gyűjtést megelőző napra kell időzíteni.

Biztonsági okokból nem tudjuk a hosszú faágakat elszállítani, ezért kérjük, hogy a faágakat aprítsák max. 1 m hosszú darabokra.

A gyűjtéshez ingatlantulajdonosonként évente 50 db lebomló zöldhulladékos zsákot biztosítunk, melyet az ügyfélszolgálaton lehet átvenni.

Mivel komposztálásnál nem tudjuk kezelni a 10 cm-nél nagyobb átmérőjű ágakat, fahasábokat vagy fatuskókat, ezeket egyáltalán nem tudjuk a zöldhulladék gyűjtés során elszállítani.

A zöldhulladék komposztálásra kerül, és mint komposzt, visszakerül oda ahol keletkezett, a természetbe.

Ügyeljünk arra, hogy minél kevesebb zöldhulladék kerüljön a kommunális hulladék közé, ezzel is biztosítva, hogy minél több zöldhulladék hasznosulhasson tápanyagként. Aki rendelkezik saját komposztáló ládával, az tudja és felismeri ennek a jelentőségét.

Védjük együtt a környezetünket

Együttműködésüket előre is köszöni a lakótársak nevében is Gyál Város Önkormányzata, a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. valamint az FCC Magyarország Kft.

2021

gyujtesi naptar_2021_final_kis_Oldal_7

2022

8500db_hulladekgyujtesi_rend_A4_fekvo_2022_latvanyterv_utolso_Oldal_78500db_hulladekgyujtesi_rend_A4_fekvo_2022_latvanyterv_utolso_Oldal_6

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb