Top

JANCSI ÉS JULISKA MAGÁNÓVODA

Intézményvezető: Nagy Jánosné

Cím: Rákóczi Ferenc u. 69.
Tel.: 29/340-625
Honlap: www.julikaovi.hu

A Jancsi és Juliska Óvoda 1995 óta várja a gyerekeket, akiknek igyekszünk megmutatni, hogy a világnak melybe beleszülettek múltja és jövője is van. Családias közösségünkben legfontosabbnak a szeretetteljes nevelést és az összetartozást tartjuk. A középpontban nálunk mindig a gyermek áll. Hagyományőrző munkánknak szép eredményei vannak óvodánkban, hiszen már több éve elköteleztük magunkat a néphagyomány ápolása iránt.Eddigi tapasztalataink alapján úgy ítéljük meg, hogy a hagyományőrzés gazdag lehetőséget kínál a gyermekek sokirányú, harmónikus fejlesztésének és alapját képezi a majdani felnőtt műveltségnek is. Mindezek mellett színesebbé és gazdagabbá teszi mindennapjainkat.Feladatunknak tartjuk megismertetni gyermekeinkkel azokat az értékeket, melyek ha nem léteznének, nem lenne min megvetni a lábukat. A népi játékok meghatározó szerepet töltenek be a nevelőmunkánk során. Óvodánk minden dolgozója pozitív példa lehet a gyermekek számára. Van közöttünk népi táncos, falusi életet és népszokásokat jól ismerő, a néphagyományokat őrző, azokat hitelesen átadni tudó kolléga.

Munkánk során meghatározó szerepe van az érzelemnek, a lehetőség kínálta aktivitásnak, kreativitásnak.

A fentieken túl törkeszünk arra, hogy a mostani kornak is megfeleljünk és óvodánkban a gyerekeknek lehetősége van játékos formában megismerkedni az angol nyelvvel. A mozgást nagyon fontosnak tartjuk, ezért minden héten tornázunk és járunk úszodába a gyerekekkel, valamint vidám, zenés-táncos napot is tartunk.

Pedagógiai célunk, hogy a gyerekek óvodai élete során tágítsuk érdeklődési körüket, fejlesszük önbizalmukat, és önállóságra neveljük őket. Nagy hangsúlyt fektetünk azoknak a területeknek a tervszerű fejlesztésére, melyek biztosítják a gyermekek sikeres iskolai felvételét és beilleszkedésüket.

Kiemelkedő jelentőséggel bírnak ünnepeink, melyek közösségformálásunk és a családdal való együttműködésünk alappillérei.
Célunk, hogy minden gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön. Legyen lehetőségük a kiemelt képességük differenciált fejlesztésére, az egyenlő esély biztosítására óvodai környezetünkben.

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb