Top

Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások

Támogatott neve

Támogatás célja

Támogatás jellege

Támogatás összege (e Ft-ban)

Megvalósítás helye

Dabas és Környéke Üdülőtábor
Alapítvány
Táboroztatás, tábor fenntartása Működési tám.

2.600

Révfülöp

Szent József
Idősek Klubja
Idősek nappali ellátását nyújtó intézményi szolgáltatáshoz való hozzájárulás Működési tám.

2.625

Gyál

Bursa Hungarica Ösztöndíjakhoz való hozzájárulás Működési tám.

3.350

Gyál

Sportpálya üzemeltetése Közüzemi díjak, területfenntartási, karbantartási hozzájárulás Működési tám.

12.225

Gyál

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Parkosítás, étkeztetés, szállítás, temetkezés, állat-egészségügyi tevékenység, mezőőri szolgáltatás, veszélyes hulladék kezelése, hóeltakarítás stb. hozzájárulás Működési tám.

137.126

Gyál

Kertváros Gyáli Kistérség Működéséhez való hozzájárulás, a hozzá tartozó intézmények működéséhez való hozzájárulás Működési tám.

27.752

Gyál

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb