Top

VÁROSGONDNOKSÁG

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

varosgondnoksag

Városüzemeltetés:

Intézményvezető: Zsigovits Gábor – ügyvezető
Cím: Rákóczi utca 44.
Telefon: 29/340-134
Fax: 29/340-063
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu
A Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapította a 185/2000.(VI-22.) számú KT határozatával. Társaságung Gyál Város térségének környezetvédelme, valamint a közforgalom számára megnyitott, illetve megnyitásra kerülő utak, híd, alagút fejlesztéséhez, a helyi közutak fenntartásához és üzemeltetéséhez, az egészséges ivóvíz ellátáshoz, az egészségügyi és szociális alapellátáshoz, köztemető fenntartásához kapcsolódó, az 1997. évi CLVI. törvény V. fejezetében megfogalmazott vonatkozó és az 1990. évi LXV. Törvény 8.§-ának (4) bekezdésében — a helyi önkormányzat kötelező feladataként — előírt kiemelten közhasznú közfeladatok ellátása céljából alakult. A hivatkozott önkormányzati törvény előírásai szerint, a végrehajtásról mint helyi önkormányzatnak, Gyál Város Önkormányzatának kell gondoskodnia. Az alapítói okiratokat 2000. július 10-én nyújtották be a Fővárosi Bírósághoz, mint Cégbírósághoz, ahol a cég 2000. július 20. napján bejegyzésre került. A Társaság létesítő okirata szerint tevékenysége kiemelten közhasznú szervezetként, a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységeket végez. Legfontosabb adatait 2000-ben a Gyáli Millenniumi újság útján nyilvánosságra hozta.

 

Városfejlesztés:

Intézményvezető: Donhauzer Ádám ügyvezető
Cím: Körősi út 112-114.
Fax: 29/540-921
Telefon: 29/540-921
E-mail: beruhazas@gyal.hu
Honlap: www.varosfejlesztes-gyal.hu

A Városfejlesztés abból a célból jött létre, hogy elősegítse a különböző fejlesztési célú pályázatok megvalósítását, különös tekintettel a Városközpont rehabilitációjára.

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb