Top

VÁROSTÖRTÉNET

Városunk története

Gyál a fővárostól délkeletre, az M0-ás autóút és az M5-ös autópálya csomópontjában terül el. A város területe a régészeti emlékek tanúsága szerint már a legkorábbi időktől lakott volt, míg első írásos említése 1323-ból származik. III. Endre király döntése alapján ekkor került az okmányra a helység neve, akkor Gayul-ként. Harminc évvel később a budai német patríciusok vezetője, Werner bíró 80 ezüst márkáért adta el Gyalan Pest megyei birtokot Pousa fiai, Pós, András és Tamás pesti polgároknak. A terület több emberöltőn keresztül volt birtokviták tárgya, a Rákóczi szabadságharc bukása után került aztán a Károlyi grófok tulajdonába.

A XIX. század végén a terület felértékelődött, itt volt ugyanis a főváros felé az alföldi szarvasmarha felhajtás útvonalának egyik utolsó állomása. A hatalmas kiterjedésű homokvidék szőlőültetvénnyel való betelepítése a fejlődés következő szakasza. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy az 1889-ben megépült vasútvonal a községen haladt át, s a település fejlődésére való tekintettel két vasúti megállót is kiépített itt a vasúttársaság.

Károlyi major 1930-40-es évek - Gyál
Károlyi major 1930-40-es évek

Kocó kút Határszemlén a Kocó kútnál Károlyi család és az intézo Károlyi major Gyál 1930-40-es évek
Határszemlén a Kocó kútnál Károlyi család és az intéző 1930-40-es évek

 

A századforduló idején alig pár száz lakosú község a XX. század eleji parcellázások nyomán nőtt többezresre. Gróf Károlyi László 1932-ben 334 holdat parcelláztatott fel, és a dr. Dőri Ferenc-féle és a Jálics Kálmán-féle birtokból ugyancsak jelentős területeket osztottak fel. A három akciót a képviselő-testület összevonta, s kimondta: az új területekből “egy különálló község létesíttessék Gyál-pusztai központtal.”

Lakosok és eloljárók az elso iskola elott Némediszolo 1942. november 7.
Lakosok és előljárók az első iskola előtt, Némediszőlő, 1942.november 7.

Az uradalmi cselédség mellett ebben az időben jelentek meg a fővárosból kikívánkozó polgárok is. A jó levegő, a ligetes táj, a strandfürdők (ekkor kettő is volt a településen), a hangulatos vendéglők, a kulturális- és sportesemények szolgáltak alapul az élénk polgári élet, a hangulatos község kialakulásához.

Szórólap az 1940-es évekből - Gyál
Szórólap az 1940-es évekből

Bár az Alsónémeditől való önállósodás már 1935-től szerepelt a helyhatóság programjában, a háború közbeszólt, s csak annak befejezése után, 1944. december 27-én nyilvánították önálló községgé. Ekkor már több mint háromezren lakták a községet, önálló postahivatala, távbeszélő- és vasútállomása volt.

Az egykori posta épülete - Gyál
Az egykori posta épülete

Utcarészlet az 1950-es évekből - Gyál
Utcarészlet az 1950-es évekből

 

A második világháborút követően, amikor a mezőgazdaság átalakítása következtében a népesség nagy része a fővárosi gyárakban talált munkát, Gyál lélekszáma is rohamosan emelkedett. A rendkívüli mértékű és ütemű betelepülés készületlenül érte a községet: az infrastrukturális hiányok felszámolása, a közösséggé formálódás nehézségei voltak napirenden a következő évtizedekben.

Rákóczi Iskola az ’50-es évekből - Gyál
Rákóczi Iskola az ’50-es évekből

Tanácsháza az 1950-es évekből - Gyál
Tanácsháza az 1950-es évekből

 

A hetvenes évektől kezdődően a foglalkoztatási lehetőségek jelentős bővülése jellemezte a nagyközségi rangot elért Gyált, ekkor vált meghatározóvá az ipari üzemek Budapestről történő kitelepülése. Ez jelentősen növelte Gyál térségi szerepét is. A térség dinamikus fejlődésének ma is szilárd alapját jelentik az akkor betelepült üzemek, bár időközben lényeges minőségi változások is megfigyelhetőek e területen.

A kilencvenes évek elejétől jelentek meg a nemzetgazdasági szinten is jelentős beruházások. Napjainkban több száz vállalkozó és gazdasági társaság tevékenykedik az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltatások széles körét kínálva.

 

Kiépült a vonzáskörzet lakosságát is kiszolgálni képes intézményhálózat: zeneiskola, szakközépiskola, szakosított orvosi rendelő, gyógyszertárak, térségi vízmű és csatornamű vállalat működik. Megnyílt a területi okmányiroda és gyámhivatal. A közbiztonság erősítését magasabb szintű rendőrőrs és a városban működő önkéntes polgárőr egyesület, a FEGY biztosítja. Gyál fejlődésének jelentős állomása volt, amikor 1997. július elsején városi rangot kapott. Ezzel a nagyobb közösség is elismerte az itt élők munkáját, szorgalmát, pátriája iránti szeretetét. Az önkormányzat mai vezetésének a polgárok által is megerősített programja olyan város kialakítását tűzte ki célul, amely a városi élet komfortja mellett teljes értékű vidéki életre nyújt lehetőséget.

A 2013-as év új fordulatot hozott a város életébe: Pápai Mihály polgármestersége alatt kiépült a település Városközpontja, mellyel Gyál január 1. óta a Gyáli Járás székhelyévé vált. A Gyáli Járási Hivatal és a Gyáli Polgármesteri Hivatal egy új, a 21. század igényeihez igazodó épületben került elhelyezésre, ahol az ügyfelek is kényelmesen intézhetik hivatalos ügyeit.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Gyáli Polgármesteri Hivatal épülete

2014-től kezdetét vette az óvodafelújítások korszaka a gyermek- és családbarát település  kialakítása jegyében. Elsőként a Gyáli Bóbita Bölcsőde, majd a Gyáli Liliom Óvoda, ezt követően pedig a Gyáli Tátika Óvoda újult meg. 2015-ben a MÁV Zrt-vel való többéves tárgyalások eredményeként augusztus 20-án átadták a város egyik kapujának számító felújított Gyál-felső vasútállomást, mely igényes, fűtött váróteremmel várja az utazóközönséget. Az átadás kapcsán a városba érkezett Krauss is, a kiállított műemlék mozdony, valamint megnyílt az állandó Várostörténeti Kiállítás. Szintén 2015-ben városunk birtokba vehette a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő közel 10,5 ha területű Peremvárosi Horgásztó és Pihenőparkot, mely Budapest határában,az M5-ös autópálya mentén reggel 6-tól este 19 óráig várja a pihenni vágyó családokat, óvodai és iskolai, munkahelyi közösségeket, baráti társaságokat. A horgásztó és területe alkalmas szabadtéri rendezvények helyszíneként is.

Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark - Gyál
Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark
Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb